Vår historia

ATA-gruppen är en grupp företag med en stark tradition och sina rötter djupt förankrade i södra Sverige. Vi har i över 70 år varit verksamma och byggt upp en bas i södra Sverige där de flesta av våra leverantörer befinner sig. Vad som gör ATA-gruppen unik är i hur företaget har byggts upp över åren.

Vi tror på bygderna där vi är verksamma och vi vill hjälpa de lokala samhällena och framför allt våra anställda. En stark landsbygd gynnar hela vårt land.

Genom att behålla ägandet inom en och samma familj har företagen byggt upp en lyhörd och öppen organisation. Vad som har varit viktigast är vår starka tro på framtiden och genom att investera i våra anläggningar, vår starka lokala förankring och genom att hela tiden vilja vara bättre har vi lyckats bygga upp en finansiellt stabil och trygg organisation som står med fötterna på jorden.

Vi tror på bygderna där vi är verksamma och vi vill hjälpa de lokala samhällena och framför allt våra anställda. En stark landsbygd gynnar hela vårt land. Det hela började med när Tage Andersson startade sin verksamhet 1945 på hemfastigheten Hökaboda genom att installera en enkel cirkelsåg. Sågning bedrevs på denna plats fram till 1959 då utrustningen flyttades till den plats där sågverket ATA Timber AB (Åboda) ligger idag.

1969-1970 byggdes ett nytt sågverk upp från grunden efter att en brand totalförstört sågverket. Tage Andersson var en av pionjärerna inom att använda sågning med dubbla klingor, vilket rationaliserade och gjorde sågningen mindre personalkrävande och ökade produktionskapaciteten betydligt. 1972 förvärvade Tage Andersson Ernst Hallrup som idag går under namnet ATA Timber AB (Moheda) och 1978 förvärvades Prästkvarn.

I slutet på 1970-talet så investerade företaget i sina första såglinjer med reducerteknik, vilket har präglat produktionen fram till idag. Under senare år har reducertekniken förfinats och är PLC styrd med stor precision och effektivitet.

Tage Andersson var en av pionjärerna inom att använda sågning med dubbla klingor, vilket rationaliserade och gjorde sågningen mindre personalkrävande och samtidigt ökade produktionskapaciteten betydligt.

1985 inköptes även sågverket i Eneryda som blev ATA Timber Eneryda AB och 1987 tillkom en ny verksamhetsgren genom förvärv av Munksjö’s nedlagda massafabrik i Vaggeryd.

Flygfoto: Massafabriken i Vaggeryd, 1973.

Där byggdes, i befintliga lokaler, en helt ny CTMP-mekanisk massaindustri. Waggeryd Cell AB är idag erkänd som en av världens absolut mest effektiva massaindustrianläggningar.

De senaste åren har ATA Timber förvärvat ytterligare bolag till koncernen. Gruppen har expanderat till Skåne genom att förvärva det anrika Widtsköfle Sågverk och även det väletablerade inköpsbolaget Värendsskog AB som är verksamt i Uppvidinge området med omnejd.

De senaste stora investeringen ägde rum 2016 när ATA-gruppen expanderade på det småländska höglandet genom förvärven av de två anrika sågverken i Rörvik och Sandsjöfors.

ATA Timber R-vik startade produktion 1 september 2016 och Sandsjöfors kommer att byggas om till en toppmodern kubbsåglinje med start hösten 2017. Styrelseordförande för ATA-gruppen är Tage Andersson.