Om gruppen

ATA-gruppen är ett familjeföretag och en av få privatägda sågverkskoncerner med egen massaindustri. Den sågade volymen uppgår årligen till ca 500 000 m3 och produktionen av sågade varor uppgår till ca 430 000 m3/år varav ca 325 000 m3 vidareförädlas. Produktionen är fördelad på sex olika sågverk i Småland och Skåne.

ATA-gruppen har ca 250 anställda och exporterar 90 procent av produktionen av sågade trävaror och 85 procent av pappersmassan. Gruppen är till stor del självförsörjande av flis till pappersmassafabriken Waggeryd Cell. Flisvolymen som behövs är ca 1 300 000 m3 för en årlig produktion av ca 175 000 ton papperspassa. Huvudkontoret för ATA-gruppen finns i Moheda, i hjärtat av södra Sverige.

Gruppen har sju timmerbilar, tre flisbilar och 25 chaufförer som kör råvara dygnet runt. För att klara sågverkens råvarubehov så behövs 100 fullastade bil och släp varje dag. Timmerbilarna kör även massaved till olika industrier. Flisbilarna kör biprodukter och sågat virke från egna sågverk. Målsättningen är alltid korta, effektiva  och miljövänliga transporter. Bilarna har miljömotorer av senaste modell.

De biprodukter som skapas vid sågverken används som bränsle vid egna fastbränsleanläggningar och säljs även vidare. Köpare är främst fjärrvärmeverk i Småland och i Skåneregionen. ATA-gruppen eftersträvar så korta transporter som möjligt till förbrukarna.

ATA-gruppen har ca 250 anställda och exporterar 90 procent av produktionen av sågade trävaror och 85 procent av pappersmassan. Gruppen är till stor del självförsörjande av flis till pappersmassafabriken Waggeryd Cell.

Förutom sågverksanläggningarna så ingår en av världens mest effektiva massaindustrier, Waggeryd Cell AB  i ATA-gruppen. Under 2011 förvärvades skogsinköpsbolaget Värendskog AB, verksamt i Uppvidingeregionen. De senaste stora investeringen ägde rum 2016 när ATA-gruppen expanderade på det småländska höglandet genom förvärven av de två sågverken i Rörvik och Sandsjöfors. ATA Timber R-vik startade produktion i september 2016 och Sandsjöfors byggas om till en toppmodern kubbsåglinje med start hösten 2017.

Waggeryd Cell Aboda Moheda Värendskog Eneryda Widtsköfle