Vår framtid

ATA-gruppen ska arbeta på ett hållbart sätt med fokus på nedan stöttepelare som är grunden till företagens positiva utveckling.

– södra Sveriges lokala samhällen och djupa skogar   

– våra medarbetare som har lagt grunden till gruppens utveckling

– ATA-gruppens trogna och skickliga  leverantörer i södra Sverige

– alla ATA-gruppens kunder i Sverige och över hela världen

Detta ska ske genom återinvesteringar och konstanta förbättringar inom alla områden av den nuvarande produktionen och att alltid ha miljön i åtanke samt föra en öppen dialog till de som har en relation till våra industrier. Vi vill hålla dörren öppen för alla.

ATA-gruppen är ett gammalt företag med ett modernt tänk som alltid har stått med båda fötterna på jorden. Vi kommer att visa att en stark vilja och hårt arbete lönar sig. Vi ska fortsätta att vara ett företag av det rätta virket.