Karriär

ATA-gruppen strävar alltid efter att attrahera de mest kompetenta och erfarna medarbeterna till våra industrier och kontor. Ett modernt skogsbolag sätter kompetensförsörjning och personalutveckling först och behöver kvalificerad arbetskraft inom allt från inköp och produktion till administration och försäljning.

För närvarande söker vi inte efter några specifika roller inom vår organisation men här har du möjlighet att lämna ditt CV och annan information som vi kommer att behålla och använda när tillfälle ges. Skicka gärna ett email till kontakt@ata.nu och presentera dig själv.