Tack till alla som besökte oss på Elmia Wood 2017!

ATA-gruppen  fick många tillfällen att presentera sin omfattande verksamhet på årets ELMIA utställning. I ATA’s monter fick besökarna information om de olika sågverksanläggningarna samt ta del av exempel på produkter som framställs där. Vidare hade Waggeryd Cell en avdelning där styrningen av produktionsprocessen visades på storbildsskärmar.

ATA’s skogsinköpare fick också många tillfällen att möta skogsägare och leverantörer för att diskutera aktuella frågor. Vi tackar alla besökare för visat intresse och givande möten samt riktar ett speciellt tack till Ryssby gymnasiet som svarade för servering och försäljning av lokalproducerad korv med råvaror från de småländska skogarna.

 

Läs mer Inga kommentarer

Träffa ATA-gruppen på Elmia Wood 7-10 juni

ATA-gruppen besöker Elmia Wood för att möta våra trogna skogsleverantörer och även för att träffa nya. På mässan deltar framförallt ATA-gruppens skogsinköpare men även representanter från massafabriken Waggeryd Cell och stora delar av ledningen.

På Elmia Wood kommer ATA-gruppen prata om hur du som skogsägare kan bruka skogen på ett hållbart sätt och samtidigt vara bäst på sista raden. Vi kommer även berätta om hur massafabriken i Vaggeryd fungerar och hur förädlingsprocessen ser ut, från stock till planka och slutligen, från flis till massa.

Läs mer Inga kommentarer

Rekordår för Waggeryd Cell!

Räkenskapsåret maj 2016 till april 2017 resulterade i ett nytt produktions- och leveransrekord på ATA-gruppens massaindustri Waggeryd Cell. Årets produktion på 161 507 ton är ett nytt rekord med 15 470 ton och en leveransvolym på 160 313 ton gav ett nytt årsrekord med 12 475 ton.

Tack vare våra investeringar i den senaste mättekniken levererar vi nu den renaste, högbulkiga BCTMP, med utmärkta styrkeegenskaper, som finns på marknaden. Det fortsatt intensiva arbetet med förbyggande underhåll ledde till att 2016 innebar den hittills bästa tillgängligheten i Waggeryd Cells historia. Året medförde att vi genom fortsatta investeringar, för att bygga bort flaskhalsar i produktionskedjan, uppnådde vår hittills högsta genomsnittliga produktionstakt.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppen investerar i Rörvik och Sandsjöfors

Rörvikssågen är en del i ATA-gruppen från 1 september 2016. Här kommer normaltimmer att sågas även fortsättningsvis, men med inriktning mot ökad andel gran, säger Lars Johan Svensson som fortsätter som platschef vid sågen i Rörvik.

Anläggningen i Sandsjöfors övertas vid kommande årsskifte. Sågningen i Sandsjöfors kommer sedan att starta upp på nytt efter att en ny modern såglinje för kubb har installerats. Vi ser en stor potential  i en nyinvesterad såg och dessutom är ju både industriområdet och det geografiska läget det allra bästa i Sandsjöfors, säger Claes Svensson som är nytillträdd VD för ATA Timber och ATA Timber R-vik AB.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppens nyhetsbrev december 2016

I dag är det den 20 december och det är det absolut ingen vinter. Gräset är grönt och termometern visar plus 4 grader. Prognosen för jul ser inte lovande ut om man gillar kallt väder och snö. Vi får ingen vit jul i år. Trots detta kommer julstämningen infinna sig ju närmare julafton vi kommer. Tack o lov kan vi människor inte påverka vädret så det kommer bli jul även i år, oavsett väderlek.
2016 börjar lida mot sitt slut och vi på ATA vill sammanfatta året så här.

2016 har varit ett väldigt händelserikt år för ATA. Det har hänt mycket och det kommer hända mycket även under 2017. På ett branschmöte sammanfattade en av talarna att 2016 har varit ett bra – dåligt år. Med detta menade han att det har gått att sälja hyggliga volymer men till ett pris där sågverken inte har kunnat tjäna några pengar. Marknaden har även i år präglats av ett visst överutbud av sågade och hyvlade trävaror.

Läs mer Inga kommentarer

Värendskog öppnar kontor i Ramkvilla

ATA-gruppen satsar framåt inom inköpsområdet när Värendskog öppnar kontor i Ramkvilla. Ramkvilla är strategiskt placerat för att försörja de nyförvärvade sågverken i Rörvik och Sandsjöfors med korta och effektiva transporter. Investeringen är i linje med ATA-gruppens övergripande strategi att fokusera mot, och bygga relationer inom, de lokala samhällen där gruppen är verksam.

Värendskog med kontor i Lenhovda och nu Ramkvilla är ett skogsskötsel-och inköpsbolag som har varit verksamt i 25 år. Värendskog erbjuder flera tjänster för att underlätta och assistera skogsägare i regionen.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppens nyhetsbrev juli 2016

Efter en fantastisk fin vår/försommar närmar vi oss nu semestern. Vi har semesterstängt v.28 – 31. Första halvåret 2016 har det hänt mycket på ATA. Kvällen den 27 juni hade vi en brand i Moheda som kunde varit väldigt förödande men tack vare ett fantastiskt jobb av våra egna killar kunde branden begränsas.

Fredagen den 1 juli undertecknades ett avtal där ATA köper sågverken i Rörvik och Sandsjöfors av Rörvik Timber. Sågverket i Rörvik tar vi över den 1 september. Produktionen planeras vara oförändrad dock med en större inriktning på sågning av gran. Anläggningen i Sandsjöfors övertas vid årsskiftet. Här kommer vi montera ner den befintliga såglinjen och installera en ny modern såglinje för kubb. De båda nya enheterna kommer få namnet ATA Timber R-vik AB. Vd för detta bolag blir Claes Svensson som även kommer bli Vd för ATA Timber AB. Claes kommer från Södra där han jobbat sedan 1992.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppen förvärvar från Rörvik Timber sågverken i Rörvik och Sandsjöfors

ATA-gruppen förvärvar från Rörvik Timber  sågverken i Rörvik och Sandsjöfors. ATA-gruppen förstärker i och med dessa förvärv sin närvaro på råvarumarknaden på höglandet. Sedan tidigare äger ATA sågverken i Åboda och Moheda i angränsande råvaruområde. Rörvikssågarnas geografiska läge passar även väl in då ATA äger massaindustrin Waggeryd Cell som förädlar sågverkens flis. Utöver nämnda produktionsenheter äger även ATA sågverken i Eneryda och Widtsköfle.

Överlåtelsen av Rörvikssågen kommer ske den 1 september 2016 och Sandsjöforssågen 31 december 2016. På Rörvikssågen kommer produktionen fortsätta med normaltimmer medan klentimmersågen i Sandsjöfors kommer nedmonteras och ersättas med en ny modern såglinje för kubbsortiment. Produktionsstarten för denna linje är planerad våren/sommaren 2017.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppen investerar i 3D mätram vid timmersorteringen i Moheda

ATA-gruppen investerar i 3D mätram vid timmersorteringen i Moheda. Genom satsningen på sågverket och en högteknologisk och effektiv mätram så kan ATA postningssortera timret direkt vid timmersorteringen. På så sätt blir det bättre flöde i sågningen. Det blir en moderna arbetsmiljö för mätaren från WMF och dessutom innebär installationen ny funktionalitet som exempelvis inmätt lagersaldo vilket uppdateras hela tiden. Leverantör av utrustningen är RemaSawco. Installationen sker under hösten.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppen investerar i Boardscanner (kamerasortering) vid justerverket i Moheda

ATA-gruppen investerar i Boardscanner (kamerasortering) vid justerverket i Moheda. Med denna investering kan ATA öka genomströmningen av justerat virke med 60-70 %. Investeringen innebär också jämnare kvalité och bättre arbetsmiljö. Leverantör är RemaSawco och installation sker i början på 2017.

I samband med denna Boardscannerinvestering så bygger C.Gunnarssons Verkstad mekaniskt om justerverket för att klara det högre flödet. Det blir nytt virkesintag,trimmer, sju stycken sjunkfack tillkommer samt bättre buffringsmöjligheter. Denna ombyggnad börjar veckan före jul 2016 och beräknas pågå i 4 veckor. EMJI i Fagersta gör processtyrningen i justerverket

Läs mer Inga kommentarer