Om ATA Timber

ATA Timber – det lokala skogsföretaget

Den sydsvenska skogen är en av Sveriges viktigaste tillgångar. Ett aktivt, professionellt och tryggt skogsbruk banar väg för en fortsatt hållbar tillväxt med god lönsamhet för dig som skogsägare. Det är kärnan i vår verksamhet och sedan starten 1945 har ATA Timber skapat mervärde för skogsägaren.

Det märks framförallt genom våra återkommande leverantörer som i många fall valt ATA Timber i generationer. En stark lokal närvaro medför en unik tillgänglighet och möjliggör ett långsiktigt samarbete och en god lönsamhet för din skogsfastighet. Läs ATA Timbers företagsbroschyr.

Som ett privatägt företag med korta beslutsvägar har vi möjlighet att ge snabba besked och anpassa oss till rådande förhållanden.

De senaste årens händelserika utveckling i den sydsvenska skogsindustrin med betydande konsolideringar och ökat utländskt ägande har förändrat marknaden. Svensk skog har aldrig varit mer populär. Det ser vi som ett gott tecken. Men, med 70 års erfarenhet och kunskap, så vet vi att marknaden och konjunkturen förändras över tid.

Därför är långsiktighet och engagemang avgörande för en genuin och varaktig relation till skogsägaren. Resultatet är ett aktivt, tryggt och hållbart skogsbruk som är lönsamt i längden. I kombination med en modern och effektiv sågverks och-pappersmassaindustri i världsklass – där allt som trädet erbjuder tas tillvara – är ATA Timber ditt bästa val.

 

ATA Timber – en översikt 

ATA Timber grundades 1945 av Tage Andersson och är fortfarande ett familjeföretag med tre generationer representerade i verksamheten. Företagsgruppen är dag ett av Sveriges ledande skogsindustribolag med verksamhet i södra Sverige.

ATA Timber består av åtta olika företag med fyra övergripande verksamhetsområden: förädling av sågade trävaror, produktion av BCTMP-massa samt råvaruinköp och skogliga tjänster. Produktionen fördelas på sex olika sågverk och ett massabruk.

Produktion: 520 000 m3 sågade trävaror & 175 000 ton BCTMP massa
Exportandel: 90% (sågade trävaror) & 85% (massa)
Omsättning: 1.6 miljarder (2017)
Antal anställda: Ca 250 personer
Huvudkontor: Moheda, Småland

 

 

Under 2016 expanderade ATA Timber på det småländska höglandet genom förvärven av de två sågverken i Rörvik och Sandsjöfors. ATA Timber R-vik startade produktion i september 2016 och i Sandsjöfors invigdes en toppmodern kubbsåglinje i november 2017. Under 2011 förvärvades skogsinköpsbolaget Värendskog AB, med två kontor i Småland.

Förutom sågverksanläggningarna så ingår en av världens mest effektiva massabruk, Waggeryd Cell AB  i koncernen. Waggeryd Cell har ansökt om att öka produktionen till 250 000 årston och en investering på ca 70 miljoner kronor som innebär en egen transformatorstation är pågående och beräknas vara klar till sommaren 2020.

“ATA Timber är det lokala skogsföretaget och en långsiktig partner!”

 

Sandsjöfors

ATA Timber R-vik AB (Sandsjöfors) är en helt nybyggd och modern sågverksanläggning. Råvaran utgörs av 2,5 m klenkubb och årlig produktionsvolym i Sandsjöfors kommer att uppgå till 100 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0382-78 68 00

Läs mer

Waggeryd Cell

Waggeryd Cell producerar BCTMP-massa och är helägt av ATA-gruppen. Genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell världsledande i kvalitet och effektivitet. Producerar årligen 175 000 ton BCTMP-massa.

Läs mer

Rörvik

I ATA Timber R-vik AB (Rörvik) sågas normaltimmer av gran och fur. Stocken mäts i en 3D-mätram för att optimera rundvridning och sågutbyte. Årlig produktion är 90 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0382-57 70 10

Läs mer

Åboda

Sågverket ATA Timber AB (Åboda) är den första anläggningen som grundades i ATA-gruppen och här sågas klentimmer. Årlig produktion är 60 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0472-361 00

Läs mer

Moheda

ATA Timber AB (Moheda) är den största sågverksanläggningen i koncernen och här sågas det både klen- och normaltimmer. Årlig produktion är ca 155 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0472-36100

Läs mer

Värendskog

Värendskog är ett skogsskötsel och inköpsbolag som har varit verksamt i över 30 år och erbjuder flera tjänster för att underlätta och assistera skogsägare.

Läs mer

Eneryda

På ATA Timber Eneryda AB sågas det klentimmer. Årlig produktion är 60 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0476-221 38

Läs mer

Widtsköfle

På ATA Timber Widtskövle AB sågas det normaltimmer. Årlig produktion är 75 000 m3 sågade trävaror.
Tel 044-35 03 00

Läs mer

 • Sandsjöfors

  ATA Timber R-vik AB (Sandsjöfors) är en helt nybyggd och modern sågverksanläggning. Råvaran utgörs av 2,5 m klenkubb och årlig produktionsvolym i Sandsjöfors kommer att uppgå till 100 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0382-78 68 00

  Läs mer

 • Waggeryd Cell

  Waggeryd Cell producerar BCTMP-massa och är helägt av ATA-gruppen. Genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell världsledande i kvalitet och effektivitet. Producerar årligen 175 000 ton BCTMP-massa.

  Läs mer

 • Rörvik

  I ATA Timber R-vik AB (Rörvik) sågas normaltimmer av gran och fur. Stocken mäts i en 3D-mätram för att optimera rundvridning och sågutbyte. Årlig produktion är 90 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0382-57 70 10

  Läs mer

 • Åboda

  Sågverket ATA Timber AB (Åboda) är den första anläggningen som grundades i ATA-gruppen och här sågas klentimmer. Årlig produktion är 60 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0472-361 00

  Läs mer

 • Moheda

  ATA Timber AB (Moheda) är den största sågverksanläggningen i koncernen och här sågas det både klen- och normaltimmer. Årlig produktion är ca 155 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0472-36100

  Läs mer

 • Värendskog

  Värendskog är ett skogsskötsel och inköpsbolag som har varit verksamt i över 30 år och erbjuder flera tjänster för att underlätta och assistera skogsägare.

  Läs mer

 • Eneryda

  På ATA Timber Eneryda AB sågas det klentimmer. Årlig produktion är 60 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0476-221 38

  Läs mer

 • Widtsköfle

  På ATA Timber Widtskövle AB sågas det normaltimmer. Årlig produktion är 75 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 044-35 03 00

  Läs mer