Vår historia

ATA Timber är en grupp företag med en stark tradition och sina rötter djupt förankrade i södra Sverige. Företagen har i över 70 år varit verksam och byggt upp en bas i södra Sverige där de flesta av företagens  leverantörer befinner sig. Vad som gör ATA Timber unikt är det långsiktiga investeringsperspektivet och den lokala förankringen.

Sågverket i Åboda, tidigt 60-tal.

Vi tror på bygderna där vi är verksamma och vi vill hjälpa de lokala samhällena och framför allt ge våra medarbetare en möjlighet att utvecklas. En stark landsbygd skapar jobb och gynnar hela vårt land.

Det hela började med när Tage Andersson startade sin verksamhet 1945 på hemfastigheten Hökaboda genom att installera en enkel cirkelsåg. Företagsnamnet ATA Timber har sitt ursprung i Aktiebolag Tage Andersson Trävaror (ATA). Sågning bedrevs på denna plats fram till 1959 då utrustningen flyttades till den plats där sågverket ATA Timber AB (Åboda) ligger idag.

1969-1970 byggdes ett nytt sågverk upp från grunden efter att en brand totalförstört sågverket. 1972 förvärvade Tage Andersson Ernst Hallrup som idag går under namnet ATA Timber AB (Moheda) och 1978 förvärvades Prästkvarn.

Tage Andersson var en av pionjärerna inom att använda sågning med dubbla klingor, vilket rationaliserade och gjorde sågningen mindre personalkrävande och samtidigt ökade produktionskapaciteten betydligt.

1985 inköptes även sågverket i Eneryda som blev ATA Timber Eneryda AB och 1987 tillkom en ny verksamhetsgren genom förvärvet av Munksjö’s nedlagda massafabrik i Vaggeryd. Där byggdes, i befintliga lokaler, en helt ny CTMP-mekanisk massaindustri. Waggeryd Cell AB är idag ett av världens absolut mest effektiva massabruk.

Flygfoto: Massafabriken i Vaggeryd, 1973.

De senaste åren har ATA Timber förvärvat ytterligare bolag till koncernen. Gruppen har expanderat till Skåne genom att förvärva anrika Widtsköfle Sågverk och även det väletablerade inköpsbolaget Värendsskog AB som är verksamt i Småland.

De senaste stora investeringen ägde rum 2016 när ATA Timber expanderade på det småländska höglandet genom förvärven av sågverken i Rörvik och Sandsjöfors. ATA Timber R-vik startade produktion 1 september 2016 och Sandsjöfors startades den toppmoderna kubbsåglinjen i november 2017.

Styrelseordförande för ATA Timber är Tage Andersson.

 

Sandsjöfors

ATA Timber R-vik AB (Sandsjöfors) är en helt nybyggd och modern sågverksanläggning. Råvaran utgörs av 2,5 m klenkubb och årlig produktionsvolym i Sandsjöfors kommer att uppgå till 100 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0382-78 68 00

Läs mer

Waggeryd Cell

Waggeryd Cell producerar BCTMP-massa och är helägt av ATA-gruppen. Genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell världsledande i kvalitet och effektivitet. Producerar årligen 175 000 ton BCTMP-massa.

Läs mer

Rörvik

I ATA Timber R-vik AB (Rörvik) sågas normaltimmer av gran och fur. Stocken mäts i en 3D-mätram för att optimera rundvridning och sågutbyte. Årlig produktion är 90 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0382-57 70 10

Läs mer

Åboda

Sågverket ATA Timber AB (Åboda) är den första anläggningen som grundades i ATA-gruppen och här sågas klentimmer. Årlig produktion är 60 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0472-361 00

Läs mer

Moheda

ATA Timber AB (Moheda) är den största sågverksanläggningen i koncernen och här sågas det både klen- och normaltimmer. Årlig produktion är ca 155 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0472-36100

Läs mer

Värendskog

Värendskog är ett skogsskötsel och inköpsbolag som har varit verksamt i över 30 år och erbjuder flera tjänster för att underlätta och assistera skogsägare.

Läs mer

Eneryda

På ATA Timber Eneryda AB sågas det klentimmer. Årlig produktion är 60 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0476-221 38

Läs mer

Widtsköfle

På ATA Timber Widtskövle AB sågas det normaltimmer. Årlig produktion är 75 000 m3 sågade trävaror.
Tel 044-35 03 00

Läs mer

 • Sandsjöfors

  ATA Timber R-vik AB (Sandsjöfors) är en helt nybyggd och modern sågverksanläggning. Råvaran utgörs av 2,5 m klenkubb och årlig produktionsvolym i Sandsjöfors kommer att uppgå till 100 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0382-78 68 00

  Läs mer

 • Waggeryd Cell

  Waggeryd Cell producerar BCTMP-massa och är helägt av ATA-gruppen. Genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell världsledande i kvalitet och effektivitet. Producerar årligen 175 000 ton BCTMP-massa.

  Läs mer

 • Rörvik

  I ATA Timber R-vik AB (Rörvik) sågas normaltimmer av gran och fur. Stocken mäts i en 3D-mätram för att optimera rundvridning och sågutbyte. Årlig produktion är 90 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0382-57 70 10

  Läs mer

 • Åboda

  Sågverket ATA Timber AB (Åboda) är den första anläggningen som grundades i ATA-gruppen och här sågas klentimmer. Årlig produktion är 60 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0472-361 00

  Läs mer

 • Moheda

  ATA Timber AB (Moheda) är den största sågverksanläggningen i koncernen och här sågas det både klen- och normaltimmer. Årlig produktion är ca 155 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0472-36100

  Läs mer

 • Värendskog

  Värendskog är ett skogsskötsel och inköpsbolag som har varit verksamt i över 30 år och erbjuder flera tjänster för att underlätta och assistera skogsägare.

  Läs mer

 • Eneryda

  På ATA Timber Eneryda AB sågas det klentimmer. Årlig produktion är 60 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0476-221 38

  Läs mer

 • Widtsköfle

  På ATA Timber Widtskövle AB sågas det normaltimmer. Årlig produktion är 75 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 044-35 03 00

  Läs mer