Om ATA Timber

ATA Timber är ett familjeföretag och en av få privatägda sågverkskoncerner med egen massaindustri. Den sågade volymen uppgår årligen till ca 510 000 m3 och produktionen av sågade varor uppgår till ca 430 000 m3/år varav ca 325 000 m3 vidareförädlas. Produktionen är fördelad på sex olika sågverk i Småland och Skåne.

ATA Timber har ca 250 anställda och exporterar 90 procent av produktionen av sågade trävaror och 85 procent av pappersmassan. Gruppen är till stor del självförsörjande av flis till pappersmassafabriken Waggeryd Cell. Flisvolymen som behövs är ca 1 300 000 m3 för en årlig produktion av ca 175 000 ton BCTMP-massa. Huvudkontoret för ATA Timber finns i Moheda, i hjärtat av södra Sverige.

Gruppen har sju timmerbilar, tre flisbilar och 25 chaufförer som kör råvara dygnet runt. För att klara sågverkens råvarubehov så behövs 100 fullastade bil och släp varje dag. Timmerbilarna kör även massaved till olika industrier. Flisbilarna kör biprodukter och sågat virke från egna sågverk. Målsättningen är alltid korta, effektiva  och miljövänliga transporter. Bilarna har miljömotorer av senaste modell.

De biprodukter som skapas vid sågverken används som bränsle vid egna fastbränsleanläggningar och säljs även vidare. Köpare är främst fjärrvärmeverk i Småland och i Skåneregionen. ATA Timber eftersträvar så korta transporter som möjligt till förbrukarna.

“ATA Timber har ca 250 anställda och exporterar 90 procent av produktionen av sågade trävaror och 85 procent av massan. Koncernen är till stor del självförsörjande av flis till massafabriken Waggeryd Cell.”

De senaste stora investeringen ägde rum 2016 när ATA Timber expanderade på det småländska höglandet genom förvärven av de två sågverken i Rörvik och Sandsjöfors. ATA Timber R-vik startade produktion i september 2016 och i Sandsjöfors invigdes en toppmodern kubbsåglinje med november 2017.Förutom sågverksanläggningarna så ingår en av världens mest effektiva massaindustrier, Waggeryd Cell AB  i koncernen. Under 2011 förvärvades skogsinköpsbolaget Värendskog AB, med två kontor i Småland

 

Sandsjöfors

ATA Timber R-vik AB (Sandsjöfors) är en helt nybyggd och modern sågverksanläggning. Råvaran utgörs av 2,5 m klenkubb och årlig produktionsvolym i Sandsjöfors kommer att uppgå till 100 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0382-78 68 00

Läs mer

Waggeryd Cell

Waggeryd Cell producerar BCTMP-massa och är helägt av ATA-gruppen. Genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell världsledande i kvalitet och effektivitet. Producerar årligen 175 000 ton BCTMP-massa.

Läs mer

Rörvik

I ATA Timber R-vik AB (Rörvik) sågas normaltimmer av gran och fur. Stocken mäts i en 3D-mätram för att optimera rundvridning och sågutbyte. Årlig produktion är 90 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0382-57 70 10

Läs mer

Åboda

Sågverket ATA Timber AB (Åboda) är den första anläggningen som grundades i ATA-gruppen och här sågas klentimmer. Årlig produktion är 60 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0472-361 00

Läs mer

Moheda

ATA Timber AB (Moheda) är den största sågverksanläggningen i koncernen och här sågas det både klen- och normaltimmer. Årlig produktion är ca 155 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0472-36100

Läs mer

Värendskog

Värendskog är ett skogsskötsel och inköpsbolag som har varit verksamt i över 30 år och erbjuder flera tjänster för att underlätta och assistera skogsägare.

Läs mer

Eneryda

På ATA Timber Eneryda AB sågas det klentimmer. Årlig produktion är 60 000 m3 sågade trävaror.
Tel 0476-221 38

Läs mer

Widtsköfle

På ATA Timber Widtskövle AB sågas det normaltimmer. Årlig produktion är 75 000 m3 sågade trävaror.
Tel 044-35 03 00

Läs mer

 • Sandsjöfors

  ATA Timber R-vik AB (Sandsjöfors) är en helt nybyggd och modern sågverksanläggning. Råvaran utgörs av 2,5 m klenkubb och årlig produktionsvolym i Sandsjöfors kommer att uppgå till 100 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0382-78 68 00

  Läs mer

 • Waggeryd Cell

  Waggeryd Cell producerar BCTMP-massa och är helägt av ATA-gruppen. Genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell världsledande i kvalitet och effektivitet. Producerar årligen 175 000 ton BCTMP-massa.

  Läs mer

 • Rörvik

  I ATA Timber R-vik AB (Rörvik) sågas normaltimmer av gran och fur. Stocken mäts i en 3D-mätram för att optimera rundvridning och sågutbyte. Årlig produktion är 90 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0382-57 70 10

  Läs mer

 • Åboda

  Sågverket ATA Timber AB (Åboda) är den första anläggningen som grundades i ATA-gruppen och här sågas klentimmer. Årlig produktion är 60 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0472-361 00

  Läs mer

 • Moheda

  ATA Timber AB (Moheda) är den största sågverksanläggningen i koncernen och här sågas det både klen- och normaltimmer. Årlig produktion är ca 155 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0472-36100

  Läs mer

 • Värendskog

  Värendskog är ett skogsskötsel och inköpsbolag som har varit verksamt i över 30 år och erbjuder flera tjänster för att underlätta och assistera skogsägare.

  Läs mer

 • Eneryda

  På ATA Timber Eneryda AB sågas det klentimmer. Årlig produktion är 60 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 0476-221 38

  Läs mer

 • Widtsköfle

  På ATA Timber Widtskövle AB sågas det normaltimmer. Årlig produktion är 75 000 m3 sågade trävaror.
  Tel 044-35 03 00

  Läs mer

  Waggeryd Cell Aboda Moheda Värendskog Eneryda Widtsköfle