Varför ATA-gruppen?

ATA-gruppens största fördelar för skogsägaren:

– Ekonomiskt stabilt företag med god betalningsförmåga, som man kan lita på
– Lokalt företag som sätter värde på skogen genom hög andel sågbart i avverkningarna
– Personliga, närvarande och långsiktiga relationer till våra leverantörer
– Skogsägaren får hjälp med allt som rör skogen genom en och samma kontakt
– Flexibel, privatägd organisation, med korta och snabba beslutsvägar
– Goda referenser från skogsägare som, i många fall, har varit leverantörer i generationer

Kontakta ATA-gruppens skogsinköpare.