Jobba på ATA Timber

ATA Timber strävar alltid efter att attrahera de mest kompetenta och erfarna medarbetarna till våra industrier och kontor. Ett modernt skogsindustribolag sätter kompetensförsörjning och personalutveckling först och behöver kvalificerad arbetskraft inom allt från inköp och produktion till administration och försäljning.

ATA Timber rekryterar löpande, skicka gärna ett email med CV till kontakt@ata.nu och presentera dig själv.

Utannonserade tjänster:

ATA Timber söker virkesköpare till Värendskog

ATA Timber söker trävaruförsäljare till Moheda

ATA Timber söker sågverksarbetare till Eneryda