Karriär

ATA-gruppen strävar alltid efter att attrahera de mest kompetenta och erfarna medarbeterna till våra industrier och kontor. Ett modernt skogsindustribolag sätter kompetensförsörjning och personalutveckling först och behöver kvalificerad arbetskraft inom allt från inköp och produktion till administration och försäljning.  ATA-gruppen rektyterar löpande, skicka gärna ett email med CV till kontakt@ata.nu och presentera dig själv.

Utannonserade tjänster

ATA-gruppen söker virkesköpare till Värendskog