ATA Timber söker elektriker

ATA Timber rekryterar en elektriker för sågverken i Moheda och Åboda. Vi söker dig som vill driva och utveckla vår produktion och tillgänglighet. Det blir ditt ansvar att optimera produktion och flöden. Det kontinuerliga förbättringsarbetet är en viktig del av vår vardag.

Som elektriker kommer du att ingå i vår underhållsavdelning där planering och effektivisering är en stor del av arbetet. Vi är i stort behov av förbättringar och effektiviseringar i våra anläggningar hela tiden och hoppas att du kommer att bidra med din kompetens här.

Framför allt söker vi en god ledare med ett stort engagemang när det gäller att utveckla teknik. Du arbetar troligtvis som industrielektriker idag och har B =Begränsad auktorisation som lägst behörighet. Vi ser som meriterande att du jobbat med plc styrning och har vana av hydraulik och pneumatikstyrningar.

Tjänsten gäller dagtid/heltid. Grundläggande kunskap i svenska språket är ett krav.

Skicka din ansökan till anders@ata.nu senast 13 november.

Ev. frågor besvaras av Anders Aronsson på telefon 070-33 36 107.

Läs mer Inga kommentarer

Lansering av ATA Timber UK

ATA Timber har nöjet att offentliggöra ett nytt företag i koncernen – ATA Timber UK Ltd. Det är ett mycket spännande projekt som innebär att vi kommer att etablera ett eget lager i södra England, nära London.

I första hand kommer verksamheten inriktas mot försäljning till större byggfirmor och byggvaruhus. Avsikten är att vi med denna förändring kommer närmare slutkund och därigenom också uppnå logistiska och produktionsmässiga fördelar.

– Storbritannien är, och har länge varit, en av ATA Timbers största och viktigaste marknader. Med etableringen kan vi arbeta närmare våra kunder och få en tydligare position på marknaden. ATA Timber är ett starkt varumärke i Storbritannien och denna expansion är ett logiskt och strategiskt steg för oss, säger Roger Tagesson på ATA Timber.

De produkter som kommer att lagerföras är främst:

  • Treated and untreated C16/C24 (45 x 45 – 245, 73 x 95 -22)
  • CLS C16 and better (38 x 63/89/140)
  • BS5534 Battens (19 x 38, 25 x 38/50)
  • Type “A” Battens (25 x 38/50)

Verksamheten kommer att starta den 1 januari 2021.

Läs mer om ATA Timbers produkter och försäljning.

För mer information kontakta:

Roger Tagesson, försäljningschef ATA Timber
Email: roger@ata.nu
Tel: 0472-361 11

 

Läs mer Inga kommentarer

Välkommen Filip Eliasson!

Filip Eliasson började arbeta som skogsinköpare på ATA Värendskog 2020 och har stor erfarenhet från skogsbruk genom sitt arbete på sågverk samt maskinförare. Han har studerat skogsbruk på Ryssby och har tidigare drivit eget företag med en gallringsskördare.
 

Berätta lite mer om du dig själv?

Mitt namn är Filip Eliasson och jag är 28 år gammal och bor på en gård i Asa med mina tre spetsar. Jag har studerat skogsbruk på Ryssbygymnasiet och sedan examen har jag jobbat i skogen. Har hunnit med att arbeta som manuellhuggare, maskinförare och ett par år på Rörvikssågen.

Efter det startade jag ett eget företag med en gallringsskördare som jag har drivit fram tills nu. På fritiden tycker jag om att jaga med mina hundar under hösten och vintern, utöver det har jag ett stort intresse för träning och dans.

Varifrån kommer ditt intresse för skog?

Jag är uppväxt på en skogsgård så intresset kommer därifrån. Så fort jag kunde och fick har jag varit med min pappa ute i skogen, först i traktorn och sedan med motorsågen så fort jag orkade bära den. Så skogen har alltid funnits där och allt efter hand har intresset bara ökat.

Vad är det bästa med den småländska skogen?

Efter att jobbat på olika platser runtomkring i Smålandsskogar har jag fått uppleva en väldigt stor variation bland skog och mark. Med en bra tillväxt och varierande förhållanden beroende på vart man befinner sig i Småland blir det extra roligt och intressant.

Vad ser du mest fram emot med att börja arbeta som skogsinköpare på ATA Värendskog?

Jag ser fram emot att träffa markägare utanför skördarhytten och skapa långsiktiga relationer med rådgivning i deras skog. Slutmålet är att skapa långsiktig lönsamhet för skogsfastigheten och en relation som står sig väl över åren.

 

Kontakta Filip:

Mobil: 073-321 21 86

Email: filip@varendskog.se 

 

 

Läs mer Inga kommentarer

Nyhetsbrev juli 2020

2020 kommer gå till historien som året då världen drabbades av en pandemi. Detta har inneburit stora förändringar i vårt sätt att leva. Alla människor och branscher är påverkade. Frågan är vad som händer framöver. När kommer läkemedelsbolagen få fram en medicin eller ett vaccin så vi kan stoppa spridningen?

Vid våra sågverk har vi fram tills nu kunnat sälja de varor vi producerat. Samtliga marknader har i stort sett återhämtat sig och köper normala volymer. Vi har ett helt acceptabelt orderläge fram till och med i höst.

Under rådande omständigheter har ATA Timber och svensk trävaruindustri i sammantaget klarat det första halvåret bra. Den stora frågan är vad som händer framöver. Ingen kan förutse detta varför vi går en lite osäker framtid tillmötes.

Under de senaste åren har vi anpassat vår produktion och försäljning till att också såga barkborreskadat timmer. Omfattningen av årets angrepp är i dagsläget okänd, men vi kommer fortsatt att göra vårt bästa för att ta om hand och förädla timmer som skadats i årets angrepp.

Barkborreangreppen i Centraleuropa har fortsatt och till följd av detta väntas utbudet av sågade trävaror öka längre fram. Vår förhoppning är att konjunkturen ska hålla fast vid den nuvarande positiva trenden och att marknadens efterfrågan således förstärks.

Waggeryd Cell har vi under det senaste året genomfört betydande investeringar och förbättringar för att effektivisera driften och skapa förutsättningar att höja kapaciteten upp till vårt nya tillstånd på 225 000 årston. Den största och viktigaste investeringen är byggnation av nytt ställverk med inkommande kraftmatning från stamnätet på 130 KV.

Tidigare har brist på elkraft varit en anledning till begränsningar av produktionen. Det kommer det inte vara längre. Marknaden för avsalumassa är något dämpad för tillfället men vi ser en ljusning någon gång under nästa år.

Vi är i behov av timmer, klentimmer och kubb till kommande säsong. Ta kontakt med våra inköpare så vi tillsammans kan planera för de gallringar och slutavverkning ni vill ha utförda.

Slutligen vill vi på ATA Timber tillönska alla anställda, leverantörer, kunder och övriga vänner en riktigt trevlig sommar och en avkopplande semester.

Läs mer Inga kommentarer

Välkommen Erik Holmström!

Erik Holmström började för ett par månader sedan som skogsinköpare på ATA Timber och arbetar ifrån kontoret i Moheda. Erik har gedigen erfarenhet från skogsbruket och tidigare arbete som egenföretagare. Främst kommer Erik arbeta med skogsägare i Ljungby och Värnamo kommun. Vi har bett Erik svara på några frågor för att presentera sig själv.

Berätta lite mer om du dig själv?

Erik Holmström, 28 år gammal. Bor på en gård utanför Rydaholm. Började på ATA Timber efter att ha utbildat mig till skogsmästare. Tidigare har jag arbetat i industrin och därutöver drivit egen firma i byggbranschen.

Varifrån kommer ditt intresse för skog?

Mitt intresse för skog kommer av min uppväxt på gård med ett familjeskogsbruk. Där har jag sen tidigt varit delaktigt i skötsel och planering av skogsbruket. Därigenom har jag också fått en stor förståelse för hur viktig skogen är för jobb och företagande på landsbygden.

Vad är det bästa med den småländska skogen?

Den småländska skogen är variationsrik. Förutsättningarna kan inom ett litet område skifta mycket och det skapar många intressanta möjligheter att sköta och utveckla sitt skogsbruk. Skogen betyder väldigt mycket för mig. Det är ett intresse jag delar med min familj och vänner, i skogen ägnar jag även en stor del av min fritid åt bland annat jakt och skogsvård.

Vad ser du mest fram emot med att börja arbeta som skogsinköpare på ATA Timber?

Med ATA Timbers målsättning om att vara en trygg och lönsam partner, ser jag fram emot att skapa långsiktiga relationer till våra skogsägare och erbjuda ett ökat värde för skogsbrukandet.

 

Kontakta Erik:

Mobil: 076-174 6161

Email: erik@ata.nu 

 

 

 

Läs mer Inga kommentarer

Investeringar på Waggeryd Cell

ATA Timbers massabruk Waggeryd Cell har under det senaste året genomfört betydande investeringar och förbättringar för att effektivisera driften och skapa förutsättningar för att höja kapaciteten till 225 000 ton per år. 

Den största och viktigaste investeringen är byggnationen av ett nytt ställverk med inkommande kraftmatning från stamnätet på 130 kV. Det nya ställverket och matningen är avgörande för att kunna öka produktionen i linje med det nya tillståndet på 225 000 ton per år. Mer tillgång till energi skapar bättre förutsättningar i alla processområden i fabriken från inkommande flis till utgående vatten.

I maj togs en ny ångåtervinning i drift. Den återvinner upp mot 60 % av den elektriska energin som används i raffineringsprocessen. Energin i ångan används för att torka massan i slutet av processen och reducerar behovet av gasol för värmning av torkluften.

Med mer energi tillgänglig så har en ny raffinör tagits i drift. Denna typ av raffinör är effektivare och reducerar användningen av energi jämfört med en traditionell raffinör.

Under maj månad togs även ett nytt energieffektivt råvattenfilter i drift som gör att Waggeryd Cell får ett renare vatten in till fabriken. Därutöver har förberedelser för installation av en ny slutpress och fluffer genomförts och det har även monterats en ny fläkt i massatorken.

Reningsverket har förbättrats för att öka stabilitet och hållbarhet. Bland annat har ny utrustning för bättre hantering av ytslam och dispergering (luftinblandning) installerats i sista reningssteget.

Sammanfattningsvis har investeringarna och förbättringarna på Waggeryd Cell följt den investeringsplanen som togs fram för att möjliggöra det utökade produktionstillståndet. Detta innebär att anläggningen fortsätter att stärka sin ställning som en av världens mest effektiva producenter av BCTMP-massa.

För mer information kontakta: Peter Dahlbom, VD på Waggeryd Cell.

M: 070-272 44 89. E: Peter.D@waggerydcell.se. ATA Timbers hemsida: www.ata.nu.

Läs mer Inga kommentarer

Hantering av granbarkborre och skadad skog

Granbarkborren är en insekt som gör stor skada på Sveriges granskogar. I södra Sverige ser vi hur svärmningen har påbörjats till viss del. Svärmningsperioden pågår vanligtvis mellan maj och augusti och då är det extra viktigt att kontrollera sin skog regelbundet. Kontakta någon av ATA Timbers skogsinköpare för rådgivning.

Här följer 5 viktiga punkter om hantering av granbarkborren och skadad skog.

1. Vid avverkning av skadad skog går säkerheten ALLTID först. Upparbetning av vindfällor och barkborreträd är ett mycket riskfyllt arbete. Kontakta din lokala inköpare så kan vi hjälpa er.

2. Det är av högsta vikt att ta om hand om vindfällor av gran som fallit i stormarna. Just vindfällor är oftast de träd som granbarkborren angriper först på våren, dels då de träden redan är försvagade i och med att de fallit och dels för att de ligger längs marken så de är lätta att komma åt för baggarna. Arbetar man inte upp dessa träd så riskerar de att bli yngelplatser för barkborren som sen kan leda till betydligt större angrepp i omgivande skog.

3. Det kan vara mycket svårt att upptäcka barkborreangrepp i rätt tid innan det är för sent. Vid den första svärmningen som nu stundar i sommar är det viktigt att vara observant i er skog. Ett tips är att titta efter brunt ”borrmjöl” nere vid stammarna. Det räcker dock med en rejäl regnskur för att detta mjöl ska ”försvinna” för ögat. Titta extra noga där det varit angrepp innan, det är stor risk att barkborrarna fortsätter där de slutade sist.

4. Gamla döda träd som gett vika av barkborren gör ingen skada i skogen utan tvärtom så gör de stor nytta. I dessa gamla torra träd är redan baggarna utflugna. Gamla döda träd lämnas alltid som naturvård i skogen.

5. Kontakta alltid din lokala inköpare när du funderar på att avverka, vi kan ge er den information ni behöver så att allt blir rätt med olika sortiment samt genom att bolla tips och förslag med er så att skogen får möjlighet att må bra och så att den kan växa sig stark.

Författare: Jan-Åke Persson.
Email: jan-ake@ata.nu
Mobil: 070-33 315 92

 

Avverkning av skadad skog

 

 

 

Läs mer Inga kommentarer

Ny VD ATA Timber Eneryda

Christoffer Tagesson har utsetts till ny VD för ATA Timber Eneryda AB.

Christoffer är 29 år, sambo och har en son som är två år. Han har varit anställd i ATA Timber AB sedan 2012 och har skaffat sig en bred erfarenhet inom produktionsplanering och försäljning. Vid sidan av ansvaret för verksamheten i Eneryda är han också fortsatt en del i ATA Timbers försäljningsorganisation.

Läs mer Inga kommentarer

Kvalitetsvirke levereras till USA

Sverige är en av världens ledande exportörer av sågade trävaror, massa och papper. På bilden syns ett parti kvalitetsvirke från de småländska skogarna som ska lastas i hamnen i Karlshamn för vidare leverans mot USA. Den amerikanska marknaden är en viktig och växande slutdestination för trävaror från ATA Timbers sågverk i södra Sverige.

“Produktionen i världen av sågade barrträvaror har ökat stadigt sedan 1960-talet. Den kraftiga dippen 2009-2010 berodde på den globala ekonomiska krisen, då inte minst bostadsbyggandet minskade kraftigt. USA:s byggsektor, som är världens största förbrukare av barrträvaror, drabbades särskilt hårt. ” Källa: Skogsindustrierna.

Läs mer om skogsindustrin i världen: https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/branschstatistik/skogsindustrin-i-varlden/

Läs mer Inga kommentarer

Uppdatering: Coronaviruset

Sedan Coronavirusets snabba spridning över världen, med stora konsekvenser för samhället, har ATA Timber vidtagit en rad olika åtgärder för att garantera våra medarbetares säkerhet och hälsa.

I nuläget har verksamheten och våra anställda inte påverkats i någon större omfattning. Alla våra anställda arbetar idag som vanligt, vi har inte märkt av någon spridning av viruset bland personalen och produktionen fortlöper enligt tidigare planer.

För att begränsa Coronavirusets spridning i samhället är det viktigt att var och en ansvarar för att vidta rimliga försiktighetsåtgärder. Några av de viktigaste åtgärderna är att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma vid symtom som snuva, hosta eller feber.

Vi är tillsvidare restriktiva med fysiska möten som inte är kritiska för att kunna utföra arbetet. Alla planerade besök och sammankomster av alla slag vid våra anläggningar och kontor är inte tillåtna, istället uppmanas våra anställda att använda mail eller telefon.

Deltagande i större möten, skogsdagar, utbildningar, konferenser och liknande har minimerats, även internationella affärsresor undviks. ATA Timber förlitar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar medarbetare, leverantörer och kunder att göra likadant. Mer information via länken.

 

Läs mer Inga kommentarer