Rose-Marie Tagesson har avlidit

ATA Timber är i sorg efter beskedet om Rose-Marie Tagessons hastiga bortgång i en ålder av 63 år. Rose-Marie var delägare i ATA-gruppen och sedan 30 år tillbaka ekonomichef för dess företag samt styrelseordförande på Waggeryd Cell.

Rose-Marie var en väldigt varm och omtänksam person som spred stor glädje. Hon var djupt engagerad i företagets utveckling men framför allt i människorna, såväl anställda som leverantörer och kunder.

Rose-Marie föddes 29 maj 1956. Hon växte upp i Åboda och utbildade sig i Växjö. Efter examen arbetade Rose-Marie som banktjänsteman på SEB i Växjö i tio års tid, innan hon började på ATA Timber i mitten av 80-talet.

Förutom arbetet på ATA Timber var Rose-Marie involverad i flera ideella initiativ både lokalt och internationellt. Hon fann glädje i att vara ute i naturen, älskade skogen och havet, men även att upptäcka nya delar av världen.

ATA Timber känner stor sorg och minns hennes oräkneliga gärningar och engagemang. En älskad kollega, ledare och medmänniska har gått ur tiden. Rose-Marie Tagesson lämnar efter sig sin livskamrat Göran, barnen Marcus och Maria, sin bror Roger och föräldrarna Tage och Ingrid.

Vila i frid kära Rose-Marie.

 

Läs mer

SkogsElmia 2019 – tack till alla besökare!

Årets upplaga av SkogsElmia gav oss soligt och vackert väder och inte minst möjligheten att träffa skogsägare, leverantörer och andra som vill veta mer om ATA Timber och vår verksamhet. Temat för SkogsElmia i år var framtidens skogsägande och totalt kom över 20 000 besökare under mässans tre dagar. 

 

SkogsElmia är en viktig mötesplats för ATA Timber och skogsindustrin i Sverige. Samtalen berörde det mesta som har med branschen att göra, exempelvis skogsbruk och entreprenad samt även aktuella ämnen som skogspolitik och granbarkborren.

ATA Timber representerades av våra skogsinköpare inklusive kollegorna på ATA Värendskog. Dessutom fanns Waggeryd Cell på plats för att visa produktionsprocessen på massabruket som anses vara världsledande gällande produktivitet.

Vi tackar alla besökare för visat intresse med givande möten och samtal, samt riktar ett speciellt tack till vår samarbetspartner Ryssby Gymnasiet, som svarade för servering av kaffe under dagarna.

För att komma i kontakt med någon av ATA Timbers skogsinköpare – klicka här.

 

 

Läs mer

ATA Timber nyanställer trävarusäljare

ATA Timber förstärker sin försäljningsorganisation med att anställa Mattias Einarsson. Mattias är i grunden högskoleingenjör inom skog- och träteknik med lång erfarenhet från skogsindustrin.

Mattias har sedan avslutad examen 1999 arbetat i en mängd olika roller med uppgifter inom skog- och trä, bland annat på Iggesund Timber och Hedlunds Timber. Mattias kommer närmast från Nydala Trävaru AB där han varit försäljningschef sedan 2009. Mattias tillträder sin anställning den 5 augusti. Vi hälsar Mattias varmt välkommen till ATA Timber!

Vid frågor, vänligen kontakta:

Roger Tagesson

0472-361 11

roger@ata.nu

 

Läs mer

Produktionsrekord på Waggeryd Cell

Under 2018 nådde Waggeryd Cell ett nytt årsproduktions-rekord, vilket bekräftar massabrukets position som en av världens mest effektiva massaproducenter.

Ursprungligen byggdes Waggeryd Cell för en kapacitet på 60 000 årston men efter ett omfattande investeringsprogram, vilket påbörjades tio år efter uppstarten, har produktionen stegvis höjts till dagens 175 000 ton. Nyligen lämnades en ansökan in för att öka produktionen till 250 000 årston.

Waggeryd Cell är specialiserad på tillverkning av högkvalitativ BCTMP-massa baserad på sydsvensk gran och tall. Eftersom råvaran består av sågverksflis från ett geografiskt begränsat område är den mycket homogen. Bruket har optimerats och moderniserats för att producera högkvalitativ BCTMP-massa och används av kunder runt om i världen. En investering på ca 70 miljoner kronor som innebär en egen transformatorstation är pågående och beräknas vara klar till sommaren 2020.

– Råvaran utgörs av sågverksflis som främst kommer från våra egna sågverk inom ATA-gruppen. För oss har det alltid varit av största vikt att ta tillvara på allt som trädet erbjuder, och göra det på ett rationellt och hållbart sätt, vilket ger mervärde till både skogsägare och slutkonsument, säger Tage Andersson, grundare och ordförande för ATA Timber.

Waggeryd Cell har en ungefärlig omsättning på 800 miljoner kronor. Företaget har 45 anställda, vilket ger en produktion per anställd och år på 3 900 ton. ATA Timber, med verksamhet i södra Sverige, är ett av Sveriges ledande skogsindustribolag. ATA gruppen består av åtta olika företag med fyra övergripande verksamhetsområden: förädling av sågade trävaror, produktion av BCTMP-massa samt råvaruinköp och skogliga tjänster.

För mer information: kontakta Claes Svensson, VD på ATA Timber.

M: 070-348 93 57. E: claes@ata.nu. ATA Timbers hemsida: www.ata.nu.

 

Läs mer

Träffa ATA Timber på SkogsElmia 6-8 juni

ATA Timber finns på plats under SkogsElmia 2019 – Nordens största skogsmässa. SkogsElmia är en mötesplats med skogsägandet i fokus. Som besökare finner du bland annat nya och spännande produkter och tjänster för ditt skogsbruk.

ATA Timber och ATA Timber Värendskog representeras av skogsinköpare och rådgivare och på plats finns även medarbetare från Waggeryd Cell, en av världens mest effektiva massaproducenter.

För ATA Timber har de senaste åren varit händelserika, med ett nytt läge i den sydsvenska skogsmarknaden. På Skogs Elmia kommer vi berätta om hur du som skogsägare kan bruka skogen på ett hållbart sätt och samtidigt öka lönsamheten. Vår process innebär en hög andel sågbart i avverkningarna och en välutvecklad förädlingsprocess där all råvara tas tillvara.

Är du intresserad av att få en inblick i verksamheten hos en modern massatillverkare? I så fall har du kommit helt rätt. Waggeryd Cell uppnådde nytt produktionsrekord 2018 med en produktion per anställd som gör bruket till ledande i branschen.

Varmt välkommen till SkogsElmia 6-8 juni 2019!
För frågor, kontakta oss.

 

Läs mer

Granbarkborren – se över din skogsfastighet!

Efter förra årets rekordsommar i både värme och brist på regn så slog granbarkborren till med full kraft mot skogen.

Det gångna året hade vi cirka 2,5 miljoner kubikmeter skadad granskog i Götaland vilket är det största angreppet någonsin. Skogsstyrelsen har även gjort beräkningar på hur stora angrepp det kommer att bli i år och prognosen är att mellan 2,5 miljoner till 12,5 miljoner kubikmeter skadad skog. Hur omfattande skadorna kommer att bli beror mycket på hur varmt det kommer vara i sommar, så vi hoppas på en kall och blöt sommar för våra skogsägare.

Granbarkborren behöver över 18 plusgrader för att kunna svärma (flyga) och det brukar ske första gången i slutet av april till mitten av maj. Oftast svärmar barkborren två gånger per år men vid varma somrar kan det även bli en tredje svärmning. Efter en svärmning tar det cirka 8-10 veckor till de nya granbarkborrarna kan flyga iväg och angripa nya granar.

Helt friska granar klarar i vanliga fall ett angrepp av barkborrar men under det gångna året med långvarig torka fanns det ett stort antal torkstressade granar som möjliggjorde omfattande angrepp i både gallringsskog och äldre skog. I vanliga fall brukar angreppen ske i hyggeskanter men föregående år så har även angreppen funnits i normalt blötare partier, slänter och till och med mitt inne i bestånd vilket gjort att det varit väldigt svårt att hitta alla angrepp.

”Det finns fortfarande många barkborreangrepp som inte är upptäckta, så ett tips är att gå över hela din fastighet” påtalar Bennie Johansson som är skogsinköpare på ATA Timber.

För att hitta barkborreangrepp gäller det att leta efter träd med bruna barr och avfläkt bark. Dock så är angreppen inte alltid lätta att upptäcka då solljus eller snö på träden kan påverka hur lätt det går att se dem. Därför bör du gå runt flera gånger i din skog för att hitta alla angripna träd.

Bild: Skogsinköparen Bennie Johansson har upptäckt barkborreangripen skog.

”När du avverkar de träd som är skadade så ta även träden runtomkring då det av erfarenhet finns angrepp i dem med, även om det inte alltid syns”.

De träd som angripits år 2018 är det bråttom att få ut nu, snart så är det för stora angrepp av lagringsröta vilket gör att det inte går att såga utan får gå som energived. Det är även så att en del av barkborrarna övervintrar i barken vilket gör att du bör få ut de angripna träden innan maj för att förhindra spridningen till det övriga beståndet. Kontakta din ATA-skogsinköpare om du upptäckt skador på din skog.

Läs mer

Tack till alla som besökte ATA Timber på jaktstigen i Liatorp

Annandag påsk arrangerade Liatorps Jaktskytteklubb en jaktstig i Liatorp, inte långt ifrån ATA Timber Eneryda. Över 300 personer deltog, med besökare från Trelleborg till Sävsjö.

ATA Timber sponsrade aktiviteten och var på plats för att prata om fördelar med klentimmer istället för massaved och hur skogsägaren får ett bra skogsnetto i sin avverkning. Vi tackar för möjligheten att träffa så många trevlig besökare!

 

För frågor, vänligen kontakta Magnus Svensson.

Mobil: 070-3336106

Email: magnus.svensson@ata.nu

Läs mer

ATA Timber ökar sina volymer till USA

Den amerikanska marknaden för sågade trävaror har utvecklats mycket positivt den senaste tiden. Detta beror på ett flertal anledningar och vi noterar bland annat att byggnationen av bostadshus har fördubblats sedan finanskrisen och att USA genomför en betydande satsning på infrastruktur.

I kombination med minskad import av kanadensiska träråvaror är läget gynnsamt för svenska företag och producenter. Under 2018 beräknar vi att leverera ca 75.000 m3 till USA. Marknaden för våra produkter är för närvarande mycket stark och efterfrågan är stor. Vårt lager i Port Canaveral i Florida har en bra belägenhet med fina förutsättningar både vad gäller logistik och lagerhållning/lastning.

Våra kunder är främst grossister som är återförsäljare till slutkund. Dimensionerna som säljs är 38 x 89 och 38 x 140 i olika längder och kvalitéer. Vi räknar med att marknaden i USA kommer förbli stark även under 2019. Kontakta Roger Tagesson för mer information.

 

 

Läs mer

Föryngring – i omloppstidens början

Efter en något försenad vår är så planteringssäsongen igång. Markberedarna går för högtryck och plantörerna jobbar för fullt ute på våra hyggen. Under tiden från att tjälen har gått ur jorden och fram till midsommar blir den absolut största delen av ytan som avverkas under ett år föryngrad med ny skog.

En väl utförd föryngring är en väldigt viktig faktor i skapandet av nya, värdefulla skogar. Eftersom det är nu vi lägger grunden för det som ska skördas om kanske 80 år är det av största betydelse att det blir rätt från början.

I samband med planeringen av en slutavverkning bör också beslut tas om hur den nya skogen ska anläggas. Exempel på saker att ta ställning till före avverkning är: föryngringsmetod, uttag av grot, markberedning, skyddsdikning, trädslag, planttyp etc. ATA-gruppen ombesörjer alla åtgärder som kan bli aktuella efter en utförd avverkning.

Ett gott råd är att beställa de tjänster du behöver ha hjälp med i god tid, gärna redan när du tecknar avverkningskontrakt. På så sätt kan åtgärderna planeras in och utföras på ett rationellt sätt i rätt tid.

Plantering som föregåtts av markberedning är den vanligaste metoden att få upp ny skog. Ca 80 % av den slutavverkade arealen inom ATA-gruppens verksamhetsområde planteras och på merparten av ytan utförs någon form av markberedning. Gran är det dominerande trädslaget. En viss andel tall planteras men en vanligare metod för just tall är genom naturlig föryngring med fröträd.

Nysatt planta på markberett hygge.

Markberedning utförs för att skapa en bra miljö för plantan under de första, viktiga åren med frilagd jord, mycket ljus och lite konkurrerande vegetation. Det blir även en bra grobädd för fröna vid naturlig föryngring. Ibland kan låglänta partier på nyupptagna hyggen bli tillfälligt försumpade. Då kan det vara aktuellt med skyddsdikning. Det innebär att grunda diken grävs i syfte att leda bort ytvatten. Skyddsdikning är en åtgärd som skall anmälas till Skogsstyrelsen innan den utförs.

När det gäller plantor finns det i huvudsak tre olika typer på marknaden att välja på, Täckrot, Barrot och Pluggplantor, som är ett mellanting av de två första. Sedan finns det olika varianter av dessa avseende trädslag, storlek, härkomst, behandling mot snytbagge mm. Var och en har sina för- och nackdelar och passar olika bra på olika marker. Generellt kan sägas att en större planta bättre står emot konkurrens från annan vegetation samt för skadeinsekter. Däremot är en stor planta mer arbetskrävande att sätta samt känsligare för torka.

Täckrotsplanta och Barrotsplanta.

Tveka inte att rådfråga din ATA-inköpare om vad som är lämpligast på just din mark.

Läs mer