ATA-gruppen förvärvar från Rörvik Timber sågverken i Rörvik och Sandsjöfors

ATA-gruppen förvärvar från Rörvik Timber  sågverken i Rörvik och Sandsjöfors. ATA-gruppen förstärker i och med dessa förvärv sin närvaro på råvarumarknaden på höglandet. Sedan tidigare äger ATA sågverken i Åboda och Moheda i angränsande råvaruområde.

Rörvikssågarnas geografiska läge passar även väl in då ATA äger massaindustrin Waggeryd Cell som förädlar sågverkens flis. Utöver nämnda produktionsenheter äger även ATA sågverken i Eneryda och Widtsköfle.

Överlåtelsen av Rörvikssågen kommer ske den 1 september 2016 och Sandsjöforssågen 31 december 2016. På Rörvikssågen kommer produktionen fortsätta med normaltimmer medan klentimmersågen i Sandsjöfors kommer nedmonteras och ersättas med en ny modern såglinje för kubbsortiment. Produktionsstarten för denna linje är planerad våren/sommaren 2017.

Läs mer

ATA-gruppen investerar i 3D mätram vid timmersorteringen i Moheda

ATA-gruppen investerar i 3D mätram vid timmersorteringen i Moheda. Genom satsningen på sågverket och en högteknologisk och effektiv mätram så kan ATA postningssortera timret direkt vid timmersorteringen. På så sätt blir det bättre flöde i sågningen. Det blir en moderna arbetsmiljö för mätaren från WMF och dessutom innebär installationen ny funktionalitet som exempelvis inmätt lagersaldo vilket uppdateras hela tiden. Leverantör av utrustningen är RemaSawco. Installationen sker under hösten.

Läs mer

ATA-gruppen investerar i Boardscanner (kamerasortering) vid justerverket i Moheda

ATA-gruppen investerar i Boardscanner (kamerasortering) vid justerverket i Moheda. Med denna investering kan ATA öka genomströmningen av justerat virke med 60-70 %. Investeringen innebär också jämnare kvalité och bättre arbetsmiljö. Leverantör är RemaSawco och installation sker i början på 2017.

I samband med denna Boardscannerinvestering så bygger C.Gunnarssons Verkstad mekaniskt om justerverket för att klara det högre flödet. Det blir nytt virkesintag,trimmer, sju stycken sjunkfack tillkommer samt bättre buffringsmöjligheter. Denna ombyggnad börjar veckan före jul 2016 och beräknas pågå i 4 veckor. EMJI i Fagersta gör processtyrningen i justerverket

Läs mer

ATA-gruppen startar ny panna i Moheda

Idag så har den nya biobränslepannan startat upp. Det är en leverans från Järnforsen och pannan är på 6 MW. Med denna investering så är sågen självförsörjande på värme till virkestorkarna. Bränslet är bark, spån och torrflis från sågverket. Detta minimerar transporterna av bränsle från sågen och en del av ATA Timbers fokus på miljö och-kostnadseffektiva åtgärder.

 

 

Läs mer

ATA-gruppens nyhetsbrev januari 2016

2015 var ännu ett tufft år med svag lönsamhet. Vi har levererat trävaror och pappersmassa över hela världen. Konsumtionen av trävaror ökar men samtidigt finns det ett stort utbud av trävaror. Kommer 2016 bli vändningen för sågverksindustrin där vi på vissa håll får uppleva en bristsituation? Det vi behöver är lite stabilitet och framtidstro. Hela världen är i behov av nya bostäder samtidigt som det finns stora renoveringsbehov. Alla siffror pekar i vilket fall åt rätt håll – uppåt.

Vi har nu installerat profilering på samtliga våra tre klentimmerlinjer. Vi har på sätt höjt utbytet och samtidigt vår konkurrenskraft. Just nu är även den nya fastbränsleanläggningen klar i Moheda. Vi kommer framöver få all den värme vi behöver för att kunna utnyttja våra virkestorkar på ett mer effektivt sätt. Vi räknar med kortare torktider och ett bättre torkresultat. Alla våra sågverk är efter detta välinvesterade med effektiva produktionsenheter. Vi har även påbörjat byggnationen av en ny fastbränsleanläggning vid vår massafabrik i Vaggeryd. Vi återkommer under 2016 med mer utförligare information om detta projekt.

I skogen ligger det en del vindfällen. Det är få stora områden där allt är nedblåst men det är mycket ströträd som måste tas om hand innan våren kommer. Till alla skogsägare som hugger upp sina vindfällen själva vill vi ge rådet att hugga så mycket som möjligt i längden 4,90. Där får du ett bra pris samtidigt som våra sågverk får den längden som är mest attraktiv. Går det inte aptera 4,90 stockar är det 3,7 eller 4,3 som är alternativet. Vi är i behov av både klentimmer och timmer, kontakta våra skogsinköpare så vi kan planera in era avverkningar i god tid.

Läs mer

ATA-gruppens nyhetsbrev december 2015

I dag är det den 21 december. I morgon är det Vintersolståndet – då vänder det – vi går mot ljusare tider. Förhoppningsvis gäller detta även för sågverksbranschen. Vi kommer även i år få en mild jul utan snö och kyla men julstämningen kommer hos de flesta trots allt att infinna sig.

2015 har varit ännu ett tufft år med svag lönsamhet. Vi har levererat trävaror och pappersmassa över hela världen. Konsumtionen av trävaror ökar men samtidigt finns det ett stort utbud av trävaror. Kommer 2016 bli vändningen för sågverksindustrin där vi på vissa håll får uppleva en bristsituation? Det vi behöver är lite stabilitet och framtidstro. Hela världen är i behov av nya bostäder samtidigt som det finns stora renoveringsbehov. Alla siffror pekar i vilket fall åt rätt håll – uppåt.

Vi har nu installerat profilering på samtliga våra tre klentimmerlinjer. Vi har på sätt höjt utbytet och samtidigt vår konkurrenskraft. Just nu är även den nya fastbränsleanläggningen klar i Moheda. Vi kommer framöver få all den värme vi behöver för att kunna utnyttja våra virkestorkar på ett mer effektivt sätt. Vi räknar med kortare torktider och ett bättre torkresultat. Alla våra sågverk är efter detta välinvesterade med effektiva produktionsenheter. Vi har även påbörjat byggnationen av en ny fastbränsleanläggning vid vår massafabrik i Vaggeryd. Vi återkommer under 2016 med mer utförligare information om detta projekt.

I skogen ligger det en del vindfällen. Det är få stora områden där allt är nedblåst men det är mycket ströträd som måste tas om hand innan våren kommer. Till alla skogsägare som hugger upp sina vindfällen själva vill vi ge rådet att hugga så mycket som möjligt i längden 4,90. Där får du ett bra pris samtidigt som våra sågverk får den längden som är mest attraktiv. Går det inte aptera 4,90 stockar är det 3,7 eller 4,3 som är alternativet. Vi är i behov av både klentimmer och timmer, kontakta våra skogsinköpare så vi kan planera in era avverkningar i god tid.
Till sist vill vi på ATA tillönska alla våra leverantörer, anställda, kunder, samarbetspartners och övriga vänner en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Läs mer

ATA-gruppen har nu samma profileringsmaskiner i alla såglinjer

Efter en ombyggnad av såglinjerna i Åboda och klentimmerlinjen i Moheda under hösten så har nu ATA-gruppen profileringsmaskiner från ARI Vislanda i alla sina 5 såglinjer. Satsningen innebär bättre sågmöjligheter och samtidigt ett högre utbyte i produktionen. Även underhåll och-servicemässigt är det en fördel med samma maskintyper i alla linjer.

Investeringen är en del av ATA Timbers forsatta arbeta att effektivisera verksamheten.

Läs mer

Waggeryd Cell satsar på bioenergi – investerar 60 miljoner i fastbränslepanna

Waggeryd Cell går över från gasol till bioenergi för att flingtorka massan genom investering i en fastbränslepanna. Markarbetet för pannan startar snarast. Pannmontaget påbörjas i mars 2016 och uppstarten beräknas ske i september. Med den nya pannan kommer utsläppen av koldioxid från fossila bränslen att minska med 85 %. Hela investeringen är på 60 miljoner kronor.
Waggeryd Cell har sedan starten 1989 flingtorkat massaproduktionen med gasol. När den nya pannan tas i drift i september 2016 ersätts gasolen med bioenergi. Pannan har en effekt på ca 12 MW och är av s.k. rostertyp. Leverantör är Urbas från Österrike, ett företag specialiserat på pannor för lågvärdiga fuktiga biobränslen från sågverk, träindustrier och skogsavverkningar. Det är ett turnkey-projekt och Urbas ansvarar för hela leveransen inklusive projektering, montering och uppstart.

Läs mer

ATA-gruppens nyhetsbrev juli 2015

Efter en ganska blöt och kall vår närmar vi oss nu semestern. Vi har semesterstängt v.29 – 32. Vi fortsätter att investera i våra anläggningar. I både Åboda och Moheda kommer vi under juli/augusti installera profilering i våra klentimmerlinjer på samma sätt som vi gjorde i Eneryda under förra året med ett bra resultat.  Vi höjer på så sätt vårt utbyte och kan producera mer kundanpassade produkter. I Moheda har vi påbörjat byggnationen av en ny fastbränsleanläggning som kommer ge oss hela det värmebehov som erfordras för att maximalt kunna utnyttja våra torkar.

Vi försöker hela tiden att trimma våra anläggningar så vi står redo att möta den förväntade ökade efterfrågan av sågade trävaror. Att ha välinvesterade och effektiva produktionsenheter kommer att vara avgörande i framtiden för att kunna konkurrera med andra aktörer.

I Vaggeryd produceras det massa 24 timmar om dygnet hela semestern. Vi har gjort och gör hela tiden investeringar även i denna anläggning. Projekteringen av en ny fastbränslepanna är nu i slutfasen. Vår förhoppning är att byggnationen av denna skall påbörjas under hösten för att vara i full drift om ca 1 år. Vi gör allt för att vi fortsatt skall producera en massa i världsklass med bästa möjliga teknik och lönsamhet.

Konjunkturen för sågade trävaror har under första halvåret inte varit riktigt vad vi hade förväntat oss. Tyvärr har det producerats mer trävaror än marknaden kunnat ta emot, mycket beroende på den milda vintern. Detta har medfört prispress på en del marknader. Vi har dock under den senaste tiden haft hjälp av att den svenska kronan som tappat i värde. Vår förhoppning är dock att produktionen i Sverige kommer anpassas under andra halvåret till den efterfrågan som finns.

Vi är i behov av timmer och klentimmer till kommande säsong. Ta kontakt med våra inköpare så vi tillsammans kan planera för de gallringar och slutavverkning ni vill ha utförda. Vi har höjt priserna för de sågbara sortimenten. Slutligen vill vi på ATA tillönska alla anställda, leverantörer, kunder och övriga vänner en riktigt trevlig sommar och en avkopplande semester.

Läs mer