Eneryda

På ATA Timber Eneryda AB sågas det klentimmer. Timmerintaget är helautomatiskt och ser till att varje stock kommer in med toppänden först. Klentimmerlinjen har maskiner från AriVislanda och den består av 2 reducerare med profilering och 1 klyvsåg.

I råsorteringen så bedöms den sågade varan efter kvalité och dimension för att sedan längdsorteras och paketeras för torkning.

I råsorteringen så bedöms den sågade varan efter kvalité och dimension för att sedan längdsorteras och paketeras för torkning.

Årlig produktion är ca 60 000 m3 sågade varor per 8-timmarsskift. De producerade varorna torkas i vandringstorken eller i någon av de 3 kammartorkarna för att sedan sorteras/justeras och paketeras i justerverket. En stor del av produktionen förädlas sedan i det moderna hyvleriet.

Försäljning av sågade varor sker ifrån Moheda.

Kontakt
ATA Timber Eneryda AB
Eneryda 3
34372 Eneryda
Tel. 0476-22138
kontakt@ata.nu

Platschef
Björn Senges
Tel 072 337 06 95