Värendskog

Värendskog är ett skogsskötsel och inköpsbolag som har varit verksamt i över 30 år. Vi erbjuder flera tjänster för att underlätta och assistera skogsägare i regionen. Idag är 6 personer anställda i bolaget men indirekt sysselsätts cirka 30 personer som Värendskog anlitar för olika uppdrag. Värendskog är sedan 2011 en del av ATA-gruppen.

Värendskog är ett skogsskötsel och inköpsbolag som har varit verksamt i över 30 år.

Värendskog är ett bra alternativ för dig som äger skog i mellersta Småland. Med hjälp av anställd personal och heltidsanknutna maskinentreprenörer erbjuder vi ett komplett program av skogliga tjänster.

Besök Värendskogs hemsida för mer information.