Sälja skog & virke

ATA-gruppen inklusive Värendskog har totalt 20 skogsinköpare som ombesörjer att sågverken får den råvara som erfordras. Vår filosofi är att både skogen och dess ägare skall må bra. Vi arbetar minst lika mycket med skogsvård som inköp. Vi har långsiktigt valt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan oss och våra leverantörer. Det finns idag ett stort antal fasta leverantörer varav flera har valt att låta oss sköta deras fastigheter. De får då full service med allt från markberedning, plantering, röjning och gallring till slutavverkning. Vissa leverantörer väljer istället att låta oss ta hand om enskilda delar som t.ex. gallring eller slutavverkning.

Vi ombesörjer till bästa priser upprättandet av skogsbruksplaner. En dialog med varje enskild skogsägare är viktig, så att hans eller hennes behov och önskemål uppfylls. Kontakta någon av våra inköpare så skall vi göra allt för att ni skall bli nöjda och få det bästa nettot.

Dags att sälja skog? Kontakta en av våra skogsinköpare