Skogliga tjänster & rådgivning 1

Vår filosofi är att både skogen och dess ägare ska må bra, och vi arbetar lika mycket med skogsvård som inköp och erbjuder skogliga tjänster och professionell rådgivning för ett långsiktigt och lönsamt skogsbruk. ATA Timber erbjuder skogsägaren fullständiga skogliga tjänster och konkurrenskraftiga virkespriser, med målsättningen att vara bäst på sista raden. Genom en effektiv och hållbar förädlingsprocess, kan vi erbjuda goda virkespriser för bästa netto.

Sedan starten 1945 har ATA Timber skapat värde för skogsägaren. Genuina relationer, värdeskapande, kunskap, full service och support har banat väg för goda samarbeten. ATA Timbers skogsinköpare har lång erfarenhet och stor kännedom om skog och skogsbruk. En stark lokal närvaro medför en unik närhet och tillgänglighet för skogsägaren. Det småländska synsättet präglar verksamheten och innebär en hög andel sågbart i avverkningarna. Det är så ATA Timber fortsätter att skapa värde för skogsägaren.