Skip to main content

Åboda

Sågverket ATA Timber AB (Åboda) är den första anläggningen som grundades i ATA-gruppen och här sågas klentimmer.

Klentimmerlinjen har maskiner från AriVislanda och den består av 2 reducerare med profilering och 1 klyvsåg. I råsorteringen bedöms den sågade varan efter kvalité och dimension för att sedan längdsorteras och paketeras för torkning. Årlig produktion är ca 60 000 m3 sågade varor per 8-timmarsskift.

De producerade varorna torkas i en vandringstork och 3 kammartorkar för att sedan sorteras, justeras och paketeras i 1 justerverk. En stor del av produktionen förädlas på hyvellinjerna i Moheda.

Försäljning av sågade varor sker ifrån Moheda.

Kontakt

Besöksadress Åboda by
Postadress Storgatan 17, 342 60 MOHEDA
Telefon 0472-36100
E-mail kontakt@ata.nu


Sågverket ATA Timber AB i Åboda är den första anläggningen som grundades i ATA-gruppen.


Kontakta en av våra skogsinköpare!