Skip to main content

Värendskog

ATA Värendskog köper skogsråvara och erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster och rådgivning för skogsägare. Bolaget har sex anställda och ytterligare ca 30 indirekt sysselsatta, däribland heltidsanknutna maskinentreprenörer. Efterfrågan på virke är stort och vi har ett kontinuerligt behov av råvara.

ATA Värendskog är ett traditionsrikt skogsinköpsbolag i Småland och är sedan 2011 en del av ATA gruppen. Värendskog grundades 1991 och har en väletablerad närvaro i regionen med huvudkontor i Lenhovda. 2016 expanderade verksamheten på det småländska höglandet med ett nytt kontor i Ramkvilla.

Kontakt

Besök Värendskogs hemsida för mer information.


ATA Värendskog är din lokala samarbetspartner för ett stabilt och lönsamt skogsbruk.


Medarbetare på ATA Värendskog

Lars-Erik Frisk

Värendskog

Lars-Erik är utbildad skogstekniker och har varit på Värendskog sedan 2000. Innan dess jobbade han på Geijer   Söner i Långasjö.

Mobiltelefon 070-342 84 40
Telefon 0474-312 60
E-mail lars-erik@varendskog.se

Klas Sandberg

Värendskog

Klas är utbildad skogstekniker och anställdes på Värendskog 2014. Klas har lång skoglig erfarenhet från tidigare anställningar på Skogsstyrelsen, Sydved, Värendskog och Stora Enso.

Mobiltelefon 0766-77 56 91
Telefon 0474-312 260
E-mail klas@varendskog.se

Joakim Gustafsson

Värendskog

Joakim är utbildad Skogsmästare och började på Värendskog 2016. Joakim har tidigare jobbat 5 år på Sveaskog och 13 år som Inspektor på Södra Skogsägarna i Högsby kommun.

Mobiltelefon 0766-77 56 92
Telefon 0474-312 60
E-mail joakim@varendskog.se

Marcus Bloom

Värendskog

Marcus har lång skoglig erfarenhet. Jobbade tidigare på Bohman´s Fanérfabrik med avverkning och inköp. Började på ATA Värendskog i dec 2022.

Mobiltelefon 070-382 12 60
Telefon 0474-312 60
E-mail marcus.bloom@varendskog.se

Filip Eliasson

Värendskog

Filip startade arbeta på ATA Värendskog 2020 och har stor erfarenhet från skogsbruk genom sitt arbete på sågverk samt maskinförare. Han har studerat skogsbruk på Ryssby och har tidigare drivit eget företag med en gallringskördare.

Mobiltelefon 073-321 21 86
Telefon 0474-312 60
E-mail filip@varendskog.se

Kontakta en av våra skogsinköpare!