Skip to main content

Vår historia

ATA Timber är en grupp företag med en stark tradition och sina rötter djupt förankrade i södra Sverige. Företaget har i över 75 år varit verksamt och byggt en bas i södra Sverige där de flesta av företagens  leverantörer befinner sig. Vad som gör ATA Timber unikt är det långsiktiga investeringsperspektivet och den lokala förankringen samt att det fortfarande är ett familjeägt företag.

Sågverket i Åboda, tidigt 60-tal.


Vi tror på bygderna där vi är verksamma och vi vill hjälpa de lokala samhällena och framför allt ge våra medarbetare en möjlighet att utvecklas. En stark landsbygd skapar jobb och gynnar hela vårt land.


Det hela började med när Tage Andersson startade sin verksamhet 1945 på hemfastigheten Hökaboda genom att installera en enkel cirkelsåg. Företagsnamnet ATA Timber har sitt ursprung i Aktiebolag Tage Andersson Trävaror (ATA). Sågning bedrevs på denna plats fram till 1959 då utrustningen flyttades till den plats där sågverket ATA Timber AB (Åboda) fortfarande ligger idag.

1969-1970 byggdes ett nytt sågverk upp från grunden efter att en brand totalförstört sågverket i Åboda. 1972 förvärvade Tage Andersson Ernst Hallrup som idag går under namnet ATA Timber AB (Moheda) och 1978 förvärvades Prästkvarns Industrier.

Tage Andersson och Torsten Hallrup.

Tage Andersson var en av pionjärerna inom att använda sågning med dubbla klingor, vilket rationaliserade och gjorde sågningen mindre personalkrävande och samtidigt ökade produktionskapaciteten betydligt. 1985 inköptes även sågverket i Eneryda som blev ATA Timber Eneryda AB.

1987 tillkom en ny verksamhetsgren genom förvärvet av Munksjös nedlagda massafabrik i Vaggeryd då Tage Andersson köpte det nedlagda bruket. Infrastrukturen från det tidigare sulfatmassabruket blev bas för ett nytt BCTMP-bruk och produktionen startade på nytt 1989.

Waggeryd Cell AB är idag ett av världens mest effektiva massabruk räknat till produktion per anställd. Ursprungligen byggdes Waggeryd Cell för en kapacitet på 60 000 årston men efter ett omfattande investeringsprogram, som påbörjades 10 år efter uppstarten, har produktionen stegvis höjts till dagens 225 000 ton per år.

Under 2000-talet har ATA Timber förvärvat ytterligare bolag till koncernen. Gruppen har expanderat till Skåne genom att förvärva anrika Widtsköfle Sågverk och även det väletablerade inköpsbolaget ATA Värendskog AB som är verksamt i Småland.

ATA Timber har fortsatt att växa och expanderade på det småländska höglandet under de senaste åren genom förvärven av sågverken i Rörvik och Sandsjöfors. ATA Timber R-vik startade produktion 2016 och i Sandsjöfors startades den toppmoderna kubbsåglinjen i november 2017.


Tage Andersson var en av pionjärerna inom att använda sågning med dubbla klingor, vilket rationaliserade och gjorde sågningen mindre personalkrävande och samtidigt ökade produktionskapaciteten betydligt.


Tage Andersson 1929-2023

Kontakta en av våra skogsinköpare!