Skip to main content

Eneryda

På ATA Timber Eneryda AB sågas det klentimmer. Timmerintaget är helautomatiskt och ser till att varje stock kommer in med toppänden först. Klentimmerlinjen har maskiner från AriVislanda och den består av 2 reducerare med profilering och 1 klyvsåg.

I råsorteringen så bedöms den sågade varan efter kvalité och dimension för att sedan längdsorteras och paketeras för torkning.

Årlig produktion är ca 50 000 m3 sågade varor per 8-timmarsskift. De producerade varorna torkas i vandringstorken eller i någon av de 3 kammartorkarna för att sedan sorteras/justeras och paketeras i justerverket. En stor del av produktionen förädlas sedan i det moderna hyvleriet.

Försäljning av sågade varor sker ifrån Moheda.

Kontakt

Adress
ATA Timber Eneryda AB

Eneryda 3
34372 Eneryda
Telefon 0476-22138
E-mail kontakt@ata.nu

Platschef
Björn Senges
Telefon 072 337 06 95


I råsorteringen så bedöms den sågade varan efter kvalité och dimension för att sedan längdsorteras och paketeras för torkning.


Kontakta en av våra skogsinköpare!