Skip to main content

Sälja skog & virke

ATA Timber och ATA Värendskog har totalt 17 skogsinköpare som ombesörjer att sågverken får den råvara som erfordras. Vår filosofi är att både skogen och dess ägare skall må bra. Vi arbetar minst lika mycket med skogsvård som inköp. Vi har långsiktigt valt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan oss och våra leverantörer.

Det finns idag ett stort antal fasta leverantörer varav flera har valt att låta oss sköta deras fastigheter. De får då full service med allt från markberedning, plantering, röjning och gallring till slutavverkning.

Vissa leverantörer väljer istället att låta oss ta hand om enskilda delar som exempelvis gallring eller slutavverkning. Vi ombesörjer till bästa priser upprättandet av skogsbruksplaner.

En dialog med varje enskild skogsägare är viktig, så att hans eller hennes behov och önskemål uppfylls.


Kontakta någon av våra inköpare så ska vi göra allt för att ni ska bli nöjda och få det bästa nettot.


Skogsinköpare

Bo Johansson

Moheda/Åboda

Bo är skogstekniker och började på ATA 2004. Innan dess arbetade han på ett företag som producerar skogsplantor och skogliga tjänster. Han är också ansvarig för företagets egna skogsfastigheter.

Mobiltelefon 070-6836151
Telefon 0472-361 00
E-mail bo@ata.nu

Erik Holmström

Moheda/Åboda

Erik började på ATA hösten 2019 efter att ha läst till skogsmästare.
Han har tidigare varit verksam inom industri men även drivit egen firma inom byggbranschen.

Mobiltelefon 076-174 6161
E-mail erik@ata.nu

Magnus Svensson

Eneryda

Magnus har en gedigen skoglig bakgrund. Han har även under lång tid varit skogsbrukslärare på RyssbyGymnasiet.

Mobiltelefon 070-3336106
E-mail magnus.svensson@ata.nu

Mats Pettersson

Eneryda

Mats har 24 års erfarenhet som skogs-entreprenör och vet det mesta om avverkning och skogsskötsel.

Mobiltelefon 073-0266193
E-mail mats@ata.nu

Jan-Åke Persson

Eneryda

Jan-Åke är utbildad som skogsingenjör och har jobbat med det mesta som rör avverkning och skogsvård.

Mobiltelefon 070-3331592
E-mail jan-ake@ata.nu

Anders Claesson

Sandsjöfors/Rörvik

Anders är utbildad skogsmästare, arbetat som skogsinköpare sedan 2005. Har även arbetat som konsulent på Skogsstyrelsen samt som skogsmaskinförare.

Mobiltelefon 070-1907082
E-mail anders.claesson@ata.nu

Anton Larsson

Sandsjöfors/Rörvik

Anton har en kandidatexamen inom skogs- och träteknik och har jobbat med virkesinköp sedan 2014. Han har tidigare arbetat på lantbruk, i byggbranschen och som säljare.

Mobiltelefon 076-32 33 193
E-mail anton.larsson@ata.nu

Niclas Haag

Sandsjöfors/Rörvik

Niclas Haag är utbildad Skogmästare och har många års erfarenhet som virkesköpare. Han har också arbetat som med skogsförvaltning och inom biobränslesektorn.

Mobiltelefon 072-511 04 95
E-mail niclas.haag@ata.nu

Hans Gustavsson

Sandsjöfors/Rörvik

Hans är skogstekniker och har jobbat med skog hela sitt yrkesverksamma liv. Sedan år 2000 som skogsinköpare.  

Mobiltelefon 070-521 29 01
E-mail hans.gustavsson@ata.nu

Otto Brandting

Widtsköfle

Otto är utbildad skogsmästare och har en bred skoglig kunskap och har aktivit arbetat i skogen de senaste 15 åren.

Mobiltelefon 072-2095120
E-mail otto@ata.nu

Henrik Hagen

Widtsköfle

Henrik är skogsmästare med mycket gedigen kunskap om det skånska skogsbruket. Henrik köper virke från mindre skogsägare samt förvaltar en del större egendomar.

Mobiltelefon 072-552 12 81
E-mail henrik@ata.nu

Ulf Waldau

Widtsköfle

Ulf har en lång gedigen bakgrund när det gäller skog och goda kunskaper om det sydsvenska skogsbruket. Ulf köper virke, förvaltar skogsfastigheter främst i mellersta, nordvästra och norra Skåne.

Mobiltelefon 0709-540 960
E-mail ulf.waldau@ata.nu

Lars-Erik Frisk

Värendskog

Lars-Erik är utbildad skogstekniker och har varit på Värendskog sedan 2000. Innan dess jobbade han på Geijer   Söner i Långasjö.

Mobiltelefon 070-342 84 40
Telefon 0474-312 60
E-mail lars-erik@varendskog.se

Klas Sandberg

Värendskog

Klas är utbildad skogstekniker och anställdes på Värendskog 2014. Klas har lång skoglig erfarenhet från tidigare anställningar på Skogsstyrelsen, Sydved, Värendskog och Stora Enso.

Mobiltelefon 0766-77 56 91
Telefon 0474-312 260
E-mail klas@varendskog.se

Joakim Gustafsson

Värendskog

Joakim är utbildad Skogsmästare och började på Värendskog 2016. Joakim har tidigare jobbat 5 år på Sveaskog och 13 år som Inspektor på Södra Skogsägarna i Högsby kommun.

Mobiltelefon 0766-77 56 92
Telefon 0474-312 60
E-mail joakim@varendskog.se

Marcus Bloom

Värendskog

Marcus har lång skoglig erfarenhet. Jobbade tidigare på Bohman´s Fanérfabrik med avverkning och inköp. Började på ATA Värendskog i dec 2022.

Mobiltelefon 070-382 12 60
Telefon 0474-312 60
E-mail marcus.bloom@varendskog.se

Filip Eliasson

Värendskog

Filip startade arbeta på ATA Värendskog 2020 och har stor erfarenhet från skogsbruk genom sitt arbete på sågverk samt maskinförare. Han har studerat skogsbruk på Ryssby och har tidigare drivit eget företag med en gallringskördare.

Mobiltelefon 073-321 21 86
Telefon 0474-312 60
E-mail filip@varendskog.se

Kontakta en av våra skogsinköpare!