Skip to main content

Avverkning

När skogen är mogen skall den slutavverkas. Då är alla tidigare års arbete i din skog avgörande hur ditt netto blir. Största delen av värdet för skogen utgörs av timmerdelen. Därför är det viktigt att det apteras efter sågverkets önskemål. Slutavverkning sker oftast med en skördare som har modern apteringsutrustning för att nå högsta möjliga ekonomiska resultat. I samband med avverkningen läggs även grunden för den nya skog som skall anläggas.

Kontakt

Kontakta ATA Timbers inköpare för mer information.

Kontakta en av våra skogsinköpare!