Skip to main content

Skogsbruksplan

Med en färsk skogsbruksplan har du ett bra planeringsunderlag för din skogsskötsel. Den gröna skogsbruksplanen blir ditt effektivaste beslutsunderlag för en god skogsskötsel, naturvård och ekonomi på din fastighet. Planen innehåller en karta över din fastighet, avdelningsdata och skötselförslag för varje avdelning. Skogbruksplanen är dessutom ett bra hjälpmedel vid en värdering och överlåtelse av fastigheten. En ny skogsbruksplan lönar sig i alla lägen.

Kontakta en av våra skogsinköpare!