Skip to main content

Markberedning

Markberedningen är mycket viktig vid både plantering och självföryngring av hyggen. Markberedningen ökar överlevnaden och tillväxten på plantorna. Markberedningen kan utföras med harv, fläckmarkberedare, högläggare eller grävskopa. Flera studier visar att markberedningen minskar snytbaggeangreppen radikalt, då dessa insekter inte trivs på bearbetad och öppen jord.  En annan viktig åtgärd i föryngringsarbetet är att hyggena dikesrensas efter slutavverkning. ATA Timber anlitar entreprenörer som utför alla sorters markberedning och dikesrensning.

Kontakta en av våra skogsinköpare!