Skip to main content

Fördelar med ATA Timber

ATA Timbers största fördelar för skogsägaren:

  • Ekonomiskt stabilt företag med god betalningsförmåga, som man kan lita på.

  • Lokalt företag som sätter värde på skogen genom hög andel sågbart i avverkningarna.

  • Personliga, närvarande och långsiktiga relationer till våra leverantörer.

  • Skogsägaren får hjälp med allt som rör skogen genom en och samma kontakt.

  • Flexibel, privatägd organisation, med korta och snabba beslutsvägar.

  • Goda referenser från skogsägare som har varit leverantörer i generationer.

Kontakta en av våra skogsinköpare!