Skip to main content

Widtsköfle

På ATA Timber Widtskövle AB sågas det normaltimmer. Såglinjen är ombyggd sommaren 2013 till en rak linje med senaste teknik. Innan stocken sågas så mäts den i en 3D-mätram för att uppnå bästa möjliga utbyte. Sönderdelningen sker i en reducerklinglinje med profilering i 2:a reduceraren.

I delningssågen är det möjligt att såga med upp till 5 snitt. I råsorteringen bedöms den sågade varan efter kvalité och dimension automatiskt av en scanner för att sedan längdsorteras och paketeras för torkning. Kantverket är obemannat och övervakas av sågoperatören.

Årlig produktion är ca 75 000 m3 sågade varor på 8-timmarsskift. Torkning av virket sker i någon av de 13 kammartorkarna. Efter torkning så justeras och sorteras virket i justerverket. Där sker även hållfasthetsklassning.

Förädlingen sker sedan i det moderna hyvleriet och försäljning av sågade varor sker ifrån Moheda.

Kontakt

Adress Degebergavägen 1078, 297 92 EVERÖD
Telefon 044-350300
E-mail kontakt@ata.nu


I råsorteringen bedöms den sågade varan efter kvalité och dimension automatiskt av en scanner för att sedan längdsorteras och paketeras för torkning.


Kontakta en av våra skogsinköpare!