Skip to main content

Skogsägare & råvara

ATA Timber – för ett hållbart, tryggt och lönsamt skogsbruk

Skogsägaren och skogsbruket är själva kärnan i ATA Timbers olika verksamhetsområden. Sedan starten 1945 har ATA Timber skapat värde för skogsägaren. Långsiktiga och genuina relationer, kunskap, full service och support har banat väg för goda samarbeten. ATA Timbers skogsinköpare har lång erfarenhet och stor kännedom om skog och skogsbruk.

En stark lokal närvaro medför en unik närhet och tillgänglighet för skogsägaren. Det småländska synsättet präglar verksamheten och innebär en hög andel sågbart i avverkningarna. Det är så ATA Timber fortsätter att skapa värde för skogsägaren.

Skogsinköpare 

ATA Timbers 17 kunniga skogsinköpare erbjuder skogsägaren fullständiga skogliga tjänster och rådgivning samt konkurrenskraftiga virkespriser med målsättningen att vara bäst på sista raden.

Bo Johansson

Moheda/Åboda

Bo är skogstekniker och började på ATA 2004. Innan dess arbetade han på ett företag som producerar skogsplantor och skogliga tjänster. Han är också ansvarig för företagets egna skogsfastigheter.

Mobiltelefon 070-6836151
Telefon 0472-361 00
E-mail bo@ata.nu

Erik Holmström

Moheda/Åboda

Erik började på ATA hösten 2019 efter att ha läst till skogsmästare.
Han har tidigare varit verksam inom industri men även drivit egen firma inom byggbranschen.

Mobiltelefon 076-174 6161
E-mail erik@ata.nu

Magnus Svensson

Eneryda

Magnus har en gedigen skoglig bakgrund. Han har även under lång tid varit skogsbrukslärare på RyssbyGymnasiet.

Mobiltelefon 070-3336106
E-mail magnus.svensson@ata.nu

Mats Pettersson

Eneryda

Mats har 24 års erfarenhet som skogs-entreprenör och vet det mesta om avverkning och skogsskötsel.

Mobiltelefon 073-0266193
E-mail mats@ata.nu

Jan-Åke Persson

Eneryda

Jan-Åke är utbildad som skogsingenjör och har jobbat med det mesta som rör avverkning och skogsvård.

Mobiltelefon 070-3331592
E-mail jan-ake@ata.nu

Anders Claesson

Sandsjöfors/Rörvik

Anders är utbildad skogsmästare, arbetat som skogsinköpare sedan 2005. Har även arbetat som konsulent på Skogsstyrelsen samt som skogsmaskinförare.

Mobiltelefon 070-1907082
E-mail anders.claesson@ata.nu

Anton Larsson

Sandsjöfors/Rörvik

Anton har en kandidatexamen inom skogs- och träteknik och har jobbat med virkesinköp sedan 2014. Han har tidigare arbetat på lantbruk, i byggbranschen och som säljare.

Mobiltelefon 076-32 33 193
E-mail anton.larsson@ata.nu

Niclas Haag

Sandsjöfors/Rörvik

Niclas Haag är utbildad Skogmästare och har många års erfarenhet som virkesköpare. Han har också arbetat som med skogsförvaltning och inom biobränslesektorn.

Mobiltelefon 072-511 04 95
E-mail niclas.haag@ata.nu

Hans Gustavsson

Sandsjöfors/Rörvik

Hans är skogstekniker och har jobbat med skog hela sitt yrkesverksamma liv. Sedan år 2000 som skogsinköpare.  

Mobiltelefon 070-521 29 01
E-mail hans.gustavsson@ata.nu

Otto Brandting

Widtsköfle

Otto är utbildad skogsmästare och har en bred skoglig kunskap och har aktivit arbetat i skogen de senaste 15 åren.

Mobiltelefon 072-2095120
E-mail otto@ata.nu

Henrik Hagen

Widtsköfle

Henrik är skogsmästare med mycket gedigen kunskap om det skånska skogsbruket. Henrik köper virke från mindre skogsägare samt förvaltar en del större egendomar.

Mobiltelefon 072-552 12 81
E-mail henrik@ata.nu

Ulf Waldau

Widtsköfle

Ulf har en lång gedigen bakgrund när det gäller skog och goda kunskaper om det sydsvenska skogsbruket. Ulf köper virke, förvaltar skogsfastigheter främst i mellersta, nordvästra och norra Skåne.

Mobiltelefon 0709-540 960
E-mail ulf.waldau@ata.nu

Lars-Erik Frisk

Värendskog

Lars-Erik är utbildad skogstekniker och har varit på Värendskog sedan 2000. Innan dess jobbade han på Geijer   Söner i Långasjö.

Mobiltelefon 070-342 84 40
Telefon 0474-312 60
E-mail lars-erik@varendskog.se

Klas Sandberg

Värendskog

Klas är utbildad skogstekniker och anställdes på Värendskog 2014. Klas har lång skoglig erfarenhet från tidigare anställningar på Skogsstyrelsen, Sydved, Värendskog och Stora Enso.

Mobiltelefon 0766-77 56 91
Telefon 0474-312 260
E-mail klas@varendskog.se

Joakim Gustafsson

Värendskog

Joakim är utbildad Skogsmästare och började på Värendskog 2016. Joakim har tidigare jobbat 5 år på Sveaskog och 13 år som Inspektor på Södra Skogsägarna i Högsby kommun.

Mobiltelefon 0766-77 56 92
Telefon 0474-312 60
E-mail joakim@varendskog.se

Marcus Bloom

Värendskog

Marcus har lång skoglig erfarenhet. Jobbade tidigare på Bohman´s Fanérfabrik med avverkning och inköp. Började på ATA Värendskog i dec 2022.

Mobiltelefon 070-382 12 60
Telefon 0474-312 60
E-mail marcus.bloom@varendskog.se

Filip Eliasson

Värendskog

Filip startade arbeta på ATA Värendskog 2020 och har stor erfarenhet från skogsbruk genom sitt arbete på sågverk samt maskinförare. Han har studerat skogsbruk på Ryssby och har tidigare drivit eget företag med en gallringskördare.

Mobiltelefon 073-321 21 86
Telefon 0474-312 60
E-mail filip@varendskog.se

Kontakta en av våra skogsinköpare!