Produkter

ATA Timer – kvalitetsprodukter från södra Sveriges skogar 

ATA är stolta över dess produkter och har alltid strävat efter att producera sågade trävaror och pappersmassa av absolut högsta kvalitét. All råvara kommer ifrån några av de mest välskötta skogarna i södra Sverige, som efter omsorgsfull avverkning, transporteras till någon av våra anläggningar.

Målet har alltid varit en effektiv och framför allt miljömedveten transport. Detsamma gäller den avverkning och det skogsvårdsarbete som vi utför. Att alltid sätta miljön i första rummet har varit självklart för alla företag i koncernen och det genomsyrar produktionen. Slutresultatet är eftertraktade och högkvalitativa produkter som har en stark efterfrågan på ATA Timbers nyckelmarknader.

“Råvara kommer ifrån några av de mest välskötta skogarna i södra Sverige.”