Produkter

Vi inom ATA gruppen är stolta över våra produkter och vi har alltid strävat efter att producera sågade trävaror och pappersmassa av absolut högsta kvalitét. All råvara kommer ifrån några av de mest välskötta skogarna i södra Sverige, som efter omsorgsfull avverkning, transporteras till någon av våra anläggningar.

Målet har alltid varit en effektiv och framför allt miljömedveten transport. Detsamma gäller den avverkning och det skogsvårdsarbete som vi utför. Att alltid sätta miljön i första rummet har varit självklart för alla företag i ATA-gruppen och det genomsyrar alla delar av vår produktion. Slutresultatet är eftertraktade och högkvalitativa produkter som har en stark efterfrågan på våra nyckelmarknader.

All råvara kommer ifrån några av de mest välskötta skogarna i södra Sverige.