Skip to main content

Föryngring

Plantering är den vanligaste och det säkraste sättet att återbeskoga dina hyggen. Vid naturlig föryngring krävs antingen skärm eller fröträd för att lyckas. Grunden i all föryngring är att markberedning utförs. ATA Timber ombesörjer att dina hyggen blir föryngrade på ett säkert sätt och till rätt kostnad. Vi tillhandahåller barrotsplantor, pluggplantor och täckrotsplantor av gran och tall. Det finns även lövträdplantor och utländska trädslagsplantor att tillgå vid behov.

Kontakta en av våra skogsinköpare!