Skip to main content

Expertrådgivning

Generationsskiften och försäljning är ett stort beslut som är viktigt både ekonomiskt men också att det blir rättvist inom familjen.  ATA Timber samarbetar med utvalda mäklare, allt för att ni skall lyckas med er försäljning, samt få rätt värdering av fastigheten.

Kontakta en av våra skogsinköpare!