Skip to main content

Moheda

ATA Timber AB (Moheda) är den största sågverksanläggningen i koncernen och här sågas det både klen- och normaltimmer.

Såglinjen som sågar normaltimmer kommer från AriVislanda och är en reducerklinglinje med profilering inbyggd i andra reduceraren. I delningssågen så är det möjligt att såga med upp till 6 st ställbara snitt.

Kantverket är obemannat och övervakning sker av sågoperatören. I råsorteringen så bedöms den sågade varan efter kvalité och dimension för att sedan längdsorteras och paketeras för torkning. Årlig produktion är ca 95 000 m3 sågade varor per 8-timmars-skift.

Klentimmerlinjen har maskiner från AriVislanda och den består av två reducerare med profilering och en klyvsåg. I råsorteringen så bedöms den sågade varan efter kvalité och dimension för att sedan längdsorteras och paketeras för torkning. Årlig produktion är ca 60 000 m3 sågade varor per 8 timmars skift. Torkning av virket sker i någon av de 8 kammartorkarna eller de 2 vandringstorkarna. Förädlingen sker sedan i någon av 4 hyvellinjer som finns i Moheda.

Försäljning av sågade varor sker ifrån Moheda.

Kontakt

Adress Storgatan 17, 342 60 MOHEDA
Telefon 0472-36100
E-mail kontakt@ata.nu


Torkning av virket sker i någon av de 8 kammartorkarna eller de 2 vandringstorkarna. Förädlingen sker sedan i någon av de 4 hyvellinjer som finns i Moheda.


Kontakta en av våra skogsinköpare!