Skip to main content

Röjning

Röjning är efter föryngring den viktigaste skötselåtgärden. Vid röjningen skapar man växtliga bestånd för framtiden. Genom röjningen skapar du större valmöjligheter i framtida bestånd med bättre ekonomi som följd. Normalt sett bör man röja två gånger innan beståndet når gallring. ATA Timber samarbetar med lokala röjningsentreprenörer som utför röjningar till konkurrenskraftiga priser.

Kontakta en av våra skogsinköpare!