Skogsägare & råvara

ATA Timer – för ett hållbart, tryggt och lönsamt skogsbruk

Skogsägaren och skogsbruket är själva kärnan i ATA Timbers olika verksamhetsområden. Sedan starten 1945 har ATA Timber skapat värde för skogsägaren. Långsiktiga och genuina relationer, kunskap, full service och support har banat väg för goda samarbeten. ATA Timbers skogsinköpare har lång erfarenhet och stor kännedom om skog och skogsbruk.

En stark lokal närvaro medför en unik närhet och tillgänglighet för skogsägaren. Det småländska synsättet präglar verksamheten och innebär en hög andel sågbart i avverkningarna. Det är så ATA Timber fortsätter att skapa värde för skogsägaren.

ATA Timbers 20 kunniga skogsinköpare erbjuder skogsägaren fullständiga skogliga tjänster och rådgivning samt konkurrenskraftiga virkespriser med målsättningen att vara bäst på sista raden.

Dags att sälja skog? Kontakta en av våra skogsinköpare