Gallring

Gallring är en viktig åtgärd i skogsskötseln. En väl utförd gallring ökar avkastningen för beståndet. Det är huvudskälet till gallring. En rätt utförd gallring ökar produktionen och ger den bästa ekonomin.  ATA Timber samarbetar med lokala duktiga entreprenörer som utför gallringen efter skogsägarens egna önskemål.

Läs artikeln “Gallring – en investering för framtiden”.

Dags att sälja skog? Kontakta en av våra skogsinköpare