Skogsinköpare

Moheda/Åboda
Bo Johansson

Bo Johansson

Bo är skogstekniker och började på ATA 2004. Innan dess arbetade han på ett företag som producerar skogsplantor och skogliga tjänster. Han är också ansvarig för företagets egna skogsfastigheter.

Mobiltelefon 070-6836151
Telefon 0472-361 00
E-mail bo@ata.nu

Moheda/Åboda
Erik Holmström

Erik Holmström

Erik började på ATA hösten 2019 efter att ha läst till skogsmästare.
Han har tidigare varit verksam inom industri men även drivit egen firma inom byggbranschen.

Mobiltelefon 076-174 6161
E-mail erik@ata.nu

Eneryda
Magnus Svensson

Magnus Svensson

Magnus har en gedigen skoglig bakgrund. Han har även under lång tid varit skogsbrukslärare på RyssbyGymnasiet.

Mobiltelefon 070-3336106
E-mail magnus.svensson@ata.nu

Eneryda
Mats Pettersson

Mats Pettersson

Mats har 24 års erfarenhet som skogs-entreprenör och vet det mesta om avverkning och skogsskötsel.

Mobiltelefon 073-0266193
E-mail mats@ata.nu

Eneryda
Jan-Åke Persson

Jan-Åke Persson

Jan-Åke är utbildad som skogsingenjör och har jobbat med det mesta som rör avverkning och skogsvård.

Mobiltelefon 070-3331592
E-mail jan-ake@ata.nu

Sandsjöfors/Rörvik
Anders Claesson

Anders Claesson

Anders är utbildad skogsmästare, arbetat som skogsinköpare sedan 2005. Har även arbetat som konsulent på Skogsstyrelsen samt som skogsmaskinförare.

Mobiltelefon 070-1907082
E-mail anders.claesson@ata.nu

Sandsjöfors/Rörvik
Anton Larsson

Anton Larsson

Anton har en kandidatexamen inom skogs- och träteknik och har jobbat med virkesinköp sedan 2014. Han har tidigare arbetat på lantbruk, i byggbranschen och som säljare.

Mobiltelefon 076-32 33 193
E-mail anton.larsson@ata.nu

Sandsjöfors/Rörvik
Niclas Haag

Niclas Haag

Niclas Haag är utbildad Skogmästare och har många års erfarenhet som virkesköpare. Han har också arbetat som med skogsförvaltning och inom biobränslesektorn.

Mobiltelefon 072-511 04 95
E-mail niclas.haag@ata.nu

Sandsjöfors/Rörvik
Hans Gustavsson

Hans Gustavsson

Hans är skogstekniker och har jobbat med skog hela sitt yrkesverksamma liv. Sedan år 2000 som skogsinköpare.    

Mobiltelefon 070-521 29 01
E-mail hans.gustavsson@ata.nu

Widtsköfle
Otto Brandting

Otto Brandting

Otto är utbildad skogsmästare och har en bred skoglig kunskap och har aktivit arbetat i skogen de senaste 15 åren.

Mobiltelefon 072-2095120
E-mail otto@ata.nu

Widtsköfle
Henrik Hagen

Henrik Hagen

Henrik är skogsmästare med mycket gedigen kunskap om det skånska skogsbruket. Henrik köper virke från mindre skogsägare samt förvaltar en del större egendomar.

Mobiltelefon 072-552 12 81
E-mail henrik@ata.nu

Widtsköfle
Ulf Waldau

Ulf Waldau

Ulf har en lång gedigen bakgrund när det gäller skog och goda kunskaper om det sydsvenska skogsbruket. Ulf köper virke, förvaltar skogsfastigheter främst i mellersta, nordvästra och norra Skåne.

Mobiltelefon 0709-540 960
E-mail ulf.waldau@ata.nu

 

Värendskog
Lars-Erik Frisk

Lars-Erik Frisk

Lars-Erik är utbildad skogstekniker och har varit på Värendskog sedan 2000. Innan dess jobbade han på Geijer   Söner i Långasjö.

Mobiltelefon 070-342 84 40
Telefon 0474-312 60
E-mail lars-erik@varendskog.se

Värendskog
Klas Sandberg

Klas Sandberg

Klas är utbildad skogstekniker och anställdes på Värendskog 2014. Klas har lång skoglig erfarenhet från tidigare anställningar på Skogsstyrelsen, Sydved, Värendskog och Stora Enso.

Mobiltelefon 0766-77 56 91
Telefon 0474-312 260
E-mail klas@varendskog.se

Värendskog
Joakim Gustafsson

Joakim Gustafsson

Joakim är utbildad Skogsmästare och började på Värendskog 2016. Joakim har tidigare jobbat 5 år på Sveaskog och 13 år som Inspektor på Södra Skogsägarna i Högsby kommun.

Mobiltelefon 0766-77 56 92
Telefon 0474-312 60
E-mail joakim@varendskog.se

Värendskog
Fredrik Rosell

Fredrik Rosell

Fredrik började på Värendskog 2018 och har lång erfarenhet av skogligt arbete. Han har bland annat arbetat som maskinförare och med avverkningsplanering där han haft mycket markägarkontakter.

Mobiltelefon 070-382 12 60
Telefon 0474-312 60
E-mail fredrik@varendskog.se

Värendskog
Filip Eliasson

Filip Eliasson

Filip startade arbeta på ATA Värendskog 2020 och har stor erfarenhet från skogsbruk genom sitt arbete på sågverk samt maskinförare. Han har studerat skogsbruk på Ryssby och har tidigare drivit eget företag med en gallringskördare.

Mobiltelefon073-321 21 86
Telefon 0474-312 60
E-mail filip@varendskog.se