Miljö

ATA gruppen har under årens lopp alltid strävat efter att våra verksamheter ska ta hänsyn till miljön och på alla sätt undvika skador på miljön där vi är aktiva.

Samtliga industrier inom gruppen arbetar i enlighet med gällande certifieringar och andra miljöbestämmelser. Vi har länge haft ett nära samarbete med lokala och regionala myndigheter för att effektivisera våra aktiviteter inom miljöområdet. Miljöarbetet har även stärkts genom återkommande utbildning av anställda och entreprenörer.

Om ni klickar vidare i den vänstra menyn så kan ni läsa mer om vår Miljöpolicy samt om våra Certifieringar.

Alla frågor angående hur vi tänker på miljön, våra certifieringar och vårt arbete med relevanta myndigheter eller annat relaterat till detta ämne kan besvaras genom att skicka ett mail till Göran Swärdh som är miljöansvaring inom ATA gruppen.