Waggeryd Cell

Waggeryd Cell är en ledande svensk producent av BCTMP–massa och har varit en del av ATA gruppen sedan 1989. Råvaran i form av sågverksflis kommer främst från ATA Timber sågverk i södra Sverige. Efter ett omfattande investeringsprogram och genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell idag en av världens mest effektiva tillverkare av BCTMP–massa.

“Genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell världsledande i kvalitet och effektivitet.”

Ursprungligen byggdes Waggeryd Cell för en kapacitet på 60 000 årston. Produktionen har stegvis höjts till dagens 175 000 ton och bruket har ansökt om att öka produktionen till 225 000 årston. Bruket har 45 anställda vilket ger en produktion per anställd och år på ca 3 900 ton. Huvuddelen av slutprodukten exporteras via containertåg till svenska hamnar. Waggeryd Cell har en ungefärlig omsättning på 800 miljoner kronor.

Besök Waggeryd Cells hemsida för mer information, www.waggerydcell.se.