Skip to main content

Månad: januari 2016

ATA-gruppen startar ny panna i Moheda

Idag så har den nya biobränslepannan startat upp. Det är en leverans från Järnforsen och pannan är på 6 MW. Med denna investering så är sågen självförsörjande på värme till virkestorkarna. Bränslet är bark, spån och torrflis från sågverket. Detta minimerar transporterna av bränsle från sågen och en...

Fortsätt läsa

ATA-gruppens nyhetsbrev januari 2016

2015 var ännu ett tufft år med svag lönsamhet. Vi har levererat trävaror och pappersmassa över hela världen. Konsumtionen av trävaror ökar men samtidigt finns det ett stort utbud av trävaror. Kommer 2016 bli vändningen för sågverksindustrin där vi på vissa håll får uppleva en bristsituation? Det vi...

Fortsätt läsa

Kontakta en av våra skogsinköpare!