Arkiv för maj, 2020

Hantering av granbarkborre och skadad skog

Granbarkborren är en insekt som gör stor skada på Sveriges granskogar. I södra Sverige ser vi hur svärmningen har påbörjats till viss del. Svärmningsperioden pågår vanligtvis mellan maj och augusti och då är det extra viktigt att kontrollera sin skog regelbundet. Kontakta någon av ATA Timbers skogsinköpare för rådgivning.

Här följer 5 viktiga punkter om hantering av granbarkborren och skadad skog.

1. Vid avverkning av skadad skog går säkerheten ALLTID först. Upparbetning av vindfällor och barkborreträd är ett mycket riskfyllt arbete. Kontakta din lokala inköpare så kan vi hjälpa er.

2. Det är av högsta vikt att ta om hand om vindfällor av gran som fallit i stormarna. Just vindfällor är oftast de träd som granbarkborren angriper först på våren, dels då de träden redan är försvagade i och med att de fallit och dels för att de ligger längs marken så de är lätta att komma åt för baggarna. Arbetar man inte upp dessa träd så riskerar de att bli yngelplatser för barkborren som sen kan leda till betydligt större angrepp i omgivande skog.

3. Det kan vara mycket svårt att upptäcka barkborreangrepp i rätt tid innan det är för sent. Vid den första svärmningen som nu stundar i sommar är det viktigt att vara observant i er skog. Ett tips är att titta efter brunt ”borrmjöl” nere vid stammarna. Det räcker dock med en rejäl regnskur för att detta mjöl ska ”försvinna” för ögat. Titta extra noga där det varit angrepp innan, det är stor risk att barkborrarna fortsätter där de slutade sist.

4. Gamla döda träd som gett vika av barkborren gör ingen skada i skogen utan tvärtom så gör de stor nytta. I dessa gamla torra träd är redan baggarna utflugna. Gamla döda träd lämnas alltid som naturvård i skogen.

5. Kontakta alltid din lokala inköpare när du funderar på att avverka, vi kan ge er den information ni behöver så att allt blir rätt med olika sortiment samt genom att bolla tips och förslag med er så att skogen får möjlighet att må bra och så att den kan växa sig stark.

Författare: Jan-Åke Persson.
Email: jan-ake@ata.nu
Mobil: 070-33 315 92

 

Avverkning av skadad skog

 

 

 

Läs mer Inga kommentarer

Ny VD ATA Timber Eneryda

Christoffer Tagesson har utsetts till ny VD för ATA Timber Eneryda AB.

Christoffer är 29 år, sambo och har en son som är två år. Han har varit anställd i ATA Timber AB sedan 2012 och har skaffat sig en bred erfarenhet inom produktionsplanering och försäljning. Vid sidan av ansvaret för verksamheten i Eneryda är han också fortsatt en del i ATA Timbers försäljningsorganisation.

Läs mer Inga kommentarer

Kvalitetsvirke levereras till USA

Sverige är en av världens ledande exportörer av sågade trävaror, massa och papper. På bilden syns ett parti kvalitetsvirke från de småländska skogarna som ska lastas i hamnen i Karlshamn för vidare leverans mot USA. Den amerikanska marknaden är en viktig och växande slutdestination för trävaror från ATA Timbers sågverk i södra Sverige.

“Produktionen i världen av sågade barrträvaror har ökat stadigt sedan 1960-talet. Den kraftiga dippen 2009-2010 berodde på den globala ekonomiska krisen, då inte minst bostadsbyggandet minskade kraftigt. USA:s byggsektor, som är världens största förbrukare av barrträvaror, drabbades särskilt hårt. ” Källa: Skogsindustrierna.

Läs mer om skogsindustrin i världen: https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/branschstatistik/skogsindustrin-i-varlden/

Läs mer Inga kommentarer