Månad: december 2021

Nyhetsbrev december 2021

När vi summerar 2021 ser vi tillbaka på ännu ett år som har präglats av ovisshet med anledning av pandemin, men även positiv utveckling där trävaruindustrin har påvisat sin viktiga del i omställningen mot ett hållbart samhälle. Efterfrågan på ATA Timbers produkter har varit hög och våra industrier...

Fortsätt läsa

Kontakta en av våra skogsinköpare!