Månad: juli 2022

Nyhetsbrev juli 2022

Det senaste året har vi överlag sett en positiv utveckling för den svenska sågverksindustrin men sedan årsskiftet är marknaden alltmer föränderlig. Världen är idag mer osäker p.g.a. konflikter i vårt närområde och marknaden präglas av en ökad oro över en högre inflationstakt och det stigande ränteläget....

Fortsätt läsa

Kontakta en av våra skogsinköpare!