Skip to main content

ATA-gruppen investerar i Boardscanner (kamerasortering) vid justerverket i Moheda

ATA-gruppen investerar i Boardscanner (kamerasortering) vid justerverket i Moheda. Med denna investering kan ATA öka genomströmningen av justerat virke med 60-70 %. Investeringen innebär också jämnare kvalité och bättre arbetsmiljö. Leverantör är RemaSawco och installation sker i början på 2017.

I samband med denna Boardscannerinvestering så bygger C.Gunnarssons Verkstad mekaniskt om justerverket för att klara det högre flödet. Det blir nytt virkesintag,trimmer, sju stycken sjunkfack tillkommer samt bättre buffringsmöjligheter. Denna ombyggnad börjar veckan före jul 2016 och beräknas pågå i 4 veckor. EMJI i Fagersta gör processtyrningen i justerverket

Kontakta en av våra skogsinköpare!