Skip to main content

ATA Timber ökar sina volymer till USA

Den amerikanska marknaden för sågade trävaror har utvecklats mycket positivt den senaste tiden. Detta beror på ett flertal anledningar och vi noterar bland annat att byggnationen av bostadshus har fördubblats sedan finanskrisen och att USA genomför en betydande satsning på infrastruktur.

I kombination med minskad import av kanadensiska träråvaror är läget gynnsamt för svenska företag och producenter. Under 2018 beräknar vi att leverera ca 75.000 m3 till USA. Marknaden för våra produkter är för närvarande mycket stark och efterfrågan är stor. Vårt lager i Port Canaveral i Florida har en bra belägenhet med fina förutsättningar både vad gäller logistik och lagerhållning/lastning.

Våra kunder är främst grossister som är återförsäljare till slutkund. Dimensionerna som säljs är 38 x 89 och 38 x 140 i olika längder och kvalitéer. Vi räknar med att marknaden i USA kommer förbli stark även under 2019. Kontakta Roger Tagesson för mer information.

 

 

Kontakta en av våra skogsinköpare!