Skip to main content

Välkommen Erik Holmström!

Erik Holmström började för ett par månader sedan som skogsinköpare på ATA Timber och arbetar ifrån kontoret i Moheda. Erik har gedigen erfarenhet från skogsbruket och tidigare arbete som egenföretagare. Främst kommer Erik arbeta med skogsägare i Ljungby och Värnamo kommun. Vi har bett Erik svara på några frågor för att presentera sig själv.

Berätta lite mer om du dig själv?

Erik Holmström, 28 år gammal. Bor på en gård utanför Rydaholm. Började på ATA Timber efter att ha utbildat mig till skogsmästare. Tidigare har jag arbetat i industrin och därutöver drivit egen firma i byggbranschen.

Varifrån kommer ditt intresse för skog?

Mitt intresse för skog kommer av min uppväxt på gård med ett familjeskogsbruk. Där har jag sen tidigt varit delaktigt i skötsel och planering av skogsbruket. Därigenom har jag också fått en stor förståelse för hur viktig skogen är för jobb och företagande på landsbygden.

Vad är det bästa med den småländska skogen?

Den småländska skogen är variationsrik. Förutsättningarna kan inom ett litet område skifta mycket och det skapar många intressanta möjligheter att sköta och utveckla sitt skogsbruk. Skogen betyder väldigt mycket för mig. Det är ett intresse jag delar med min familj och vänner, i skogen ägnar jag även en stor del av min fritid åt bland annat jakt och skogsvård.

Vad ser du mest fram emot med att börja arbeta som skogsinköpare på ATA Timber?

Med ATA Timbers målsättning om att vara en trygg och lönsam partner, ser jag fram emot att skapa långsiktiga relationer till våra skogsägare och erbjuda ett ökat värde för skogsbrukandet.

 

Kontakta Erik:

Mobil: 076-174 6161

Email: erik@ata.nu 

 

 

 

Kontakta en av våra skogsinköpare!