Kvalitetsvirke levereras till USA

Sverige är en av världens ledande exportörer av sågade trävaror, massa och papper. På bilden syns ett parti kvalitetsvirke från de småländska skogarna som ska lastas i hamnen i Karlshamn för vidare leverans mot USA. Den amerikanska marknaden är en viktig och växande slutdestination för trävaror från ATA Timbers sågverk i södra Sverige.

”Produktionen i världen av sågade barrträvaror har ökat stadigt sedan 1960-talet. Den kraftiga dippen 2009-2010 berodde på den globala ekonomiska krisen, då inte minst bostadsbyggandet minskade kraftigt. USA:s byggsektor, som är världens största förbrukare av barrträvaror, drabbades särskilt hårt. ” Källa: Skogsindustrierna.

Läs mer om skogsindustrin i världen: https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/branschstatistik/skogsindustrin-i-varlden/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta en av våra skogsinköpare!