Skip to main content

Rekordår för Waggeryd Cell!

Räkenskapsåret maj 2016 till april 2017 resulterade i ett nytt produktions- och leveransrekord på ATA-gruppens massaindustri Waggeryd Cell. Årets produktion på 161 507 ton är ett nytt rekord med 15 470 ton och en leveransvolym på 160 313 ton gav ett nytt årsrekord med 12 475 ton.

Tack vare våra investeringar i den senaste mättekniken levererar vi nu den renaste, högbulkiga BCTMP, med utmärkta styrkeegenskaper, som finns på marknaden. Det fortsatt intensiva arbetet med förbyggande underhåll ledde till att 2016 innebar den hittills bästa tillgängligheten i Waggeryd Cells historia. Året medförde att vi genom fortsatta investeringar, för att bygga bort flaskhalsar i produktionskedjan, uppnådde vår hittills högsta genomsnittliga produktionstakt.

För att inte i framtiden bli begränsade av gällande produktionstillstånd kommer vi att under 2017 inleda en ny tillståndsprövning för att kunna producera ännu mera BCTMP massa i framtiden.

För ytterligare information kontakta

Ulf Karlsson

Tfn 070-5955201

Email: ulf.k@waggerydcell.se

 

Kontakta en av våra skogsinköpare!