Produktionsrekord på Waggeryd Cell

Under 2018 nådde Waggeryd Cell ett nytt årsproduktions-rekord, vilket bekräftar massabrukets position som en av världens mest effektiva massaproducenter.

Ursprungligen byggdes Waggeryd Cell för en kapacitet på 60 000 årston men efter ett omfattande investeringsprogram, vilket påbörjades tio år efter uppstarten, har produktionen stegvis höjts till dagens 175 000 ton. Nyligen lämnades en ansökan in för att öka produktionen till 250 000 årston.

Waggeryd Cell är specialiserad på tillverkning av högkvalitativ BCTMP-massa baserad på sydsvensk gran och tall. Eftersom råvaran består av sågverksflis från ett geografiskt begränsat område är den mycket homogen. Bruket har optimerats och moderniserats för att producera högkvalitativ BCTMP-massa och används av kunder runt om i världen. En investering på ca 70 miljoner kronor som innebär en egen transformatorstation är pågående och beräknas vara klar till sommaren 2020.

– Råvaran utgörs av sågverksflis som främst kommer från våra egna sågverk inom ATA-gruppen. För oss har det alltid varit av största vikt att ta tillvara på allt som trädet erbjuder, och göra det på ett rationellt och hållbart sätt, vilket ger mervärde till både skogsägare och slutkonsument, säger Tage Andersson, grundare och ordförande för ATA Timber.

Waggeryd Cell har en ungefärlig omsättning på 800 miljoner kronor. Företaget har 45 anställda, vilket ger en produktion per anställd och år på 3 900 ton. ATA Timber, med verksamhet i södra Sverige, är ett av Sveriges ledande skogsindustribolag. ATA gruppen består av åtta olika företag med fyra övergripande verksamhetsområden: förädling av sågade trävaror, produktion av BCTMP-massa samt råvaruinköp och skogliga tjänster.

För mer information: kontakta Claes Svensson, VD på ATA Timber.

M: 070-348 93 57. E: claes@ata.nu. ATA Timbers hemsida: www.ata.nu.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta en av våra skogsinköpare!