Skip to main content

Nyhetsbrev juli 2022

Det senaste året har vi överlag sett en positiv utveckling för den svenska sågverksindustrin men sedan årsskiftet är marknaden alltmer föränderlig. Världen är idag mer osäker p.g.a. konflikter i vårt närområde och marknaden präglas av en ökad oro över en högre inflationstakt och det stigande ränteläget.

Eftersom världen idag är sammankopplad genom globala värdekedjor så ökar beroendet av ett fungerade system där länder och företag kan samarbete verkningsfullt. Eftersom det råder osäkerhet och svårigheter som påverkar export och företagande globalt ökar riskerna – men det finns samtidigt en stor vilja att samarbete, skapa relationer och göra affärer som ger mervärde i alla led av värdekedjan.

ATA Timbers verksamhet har de senaste åren expanderat och löpande investeringar och en företagsfilosofi baserad på kostnadskontroll, effektivitet, hållbarhet och inte minst att sätta kunden i fokus har gett goda resultat och skapat stabilitet och ger långsiktighet. På ATA Timber kan vi konstatera att efterfrågan på våra produkter är fortsatt god och användandet av de värden skogen ger oss fortsätter att öka i popularitet; vare sig det gäller trä till byggnadskonstruktion eller pappersmassa till kartong.

Under året har vi fortsatt att investera i våra sågverksindustrier i södra Sverige. En uppgradering av klentimmerlinjen i Moheda som ökar produktionskapaciteten på sågverket har framgångsrikt fullbordats. På sågverket i Rörvik har vi påbörjat betydande investeringar för att ge ökad effektivitet och förbättra den långsiktiga resursanvändningen. Vissa av dessa investeringar är genomförda och andra pågår fortlöpande.

Waggeryd Cell har de stora investeringar och förbättringar som gjorts för att effektivisera driften och skapa förutsättningar att höja kapaciteten till 225 000 ton per år slutförts och massabrukets effektivitet har nått nya höjder. Samtidigt fortsätter vi löpande att investera i verksamheten för att ytterligare stärka vår marknadsposition.

ATA Timber är i behov av timmer, klentimmer och kubb till kommande säsong. Ta kontakt med våra inköpare så vi tillsammans kan planera för de gallringar och slutavverkning ni vill ha utförda. Slutligen vill vi på ATA Timber tillönska alla anställda, leverantörer, kunder och våra andra vänner en riktigt trevlig sommar och en avkopplande semester!

Kontakta en av våra skogsinköpare!