Skip to main content

ATA-gruppens nyhetsbrev december 2016

I dag är det den 20 december och det är det absolut ingen vinter. Gräset är grönt och termometern visar plus 4 grader. Prognosen för jul ser inte lovande ut om man gillar kallt väder och snö. Vi får ingen vit jul i år.

Trots detta kommer julstämningen infinna sig ju närmare julafton vi kommer. Tack och lov kan vi människor inte påverka vädret så det kommer bli jul även i år, oavsett väderlek. 2016 börjar lida mot sitt slut och vi på ATA vill sammanfatta året så här.

2016 har varit ett väldigt händelserikt år för ATA. Det har hänt mycket och det kommer hända mycket även under 2017. På ett branschmöte sammanfattade en av talarna att 2016 har varit ett bra – dåligt år. Med detta menade han att det har gått att sälja hyggliga volymer men till ett pris där sågverken inte har kunnat tjäna några pengar. Marknaden har även i år präglats av ett visst överutbud av sågade och hyvlade trävaror.

Det har hänt mycket i världen. England har röstat för ett utträde ur EU, Donald Trump har blivit vald till ny president i USA, vi har sett en del väldigt obehagliga terrorhandlingar men trots detta ser vi ganska ljust på nästa år. Två stora köparländer har kraftigt ökat sina köp av trävaror, USA och Kina. Detta kan skapa en balans i marknaden och till och med ett läge där efterfrågan är större än utbudet. I Sverige känns det som om produktionen ej kommer stiga mer, snarare gå ner något.

Ett flertal sågverk har bytt ägare där ATA är en av de aktörerna som blivit större. I början av juli köpte vi sågverksanläggningarna i Rörvik och Sandsjöfors av Rörvik Timber. Samtidigt som denna affär gjordes sålde vi samtliga våra aktier i Bergs Timber. Vi kommer på detta sätt få mer kontroll över råvaran till Waggeryd Cell – sågverksflis. Driften av Rörvikssågen, numera ATA Timber R-vik AB, kom igång i september. Vi är mycket nöjda med denna anläggning som är ett bra komplement till våra övriga anläggningar.

I Sandsjöfors, som vi tillträder den 30/12, skall det byggas en helt ny såglinje där vi ska producera klentimmer i korta längder – främst i den färdiga längden 2.40/2.44. Detta är något som vi saknar i våra specifikationer till våra större köpare. Här kommer det även att byggas en ny timmersortering. Under året har vi färdigställt två nya fastbränsleanläggningar. Dels i Moheda dels på vår massaindustri i Vaggeryd. Vi håller just nu på för fullt med en stor ombyggnad av justerverket i Moheda. Vi har även köpt in en del nya lastbilar under året. Totalt beräknar vi att samtliga investeringar under 2016/17 hamnar på ca 200 miljoner.

Strax före semestern i år hade vi en väldigt tråkig händelse i Moheda när vår byggnad för flis/bark och spån totalförstördes i en brand. Även vissa delar av normaltimmersågen skadades vid branden. Tack vare vår fantastiska och engagerade personal kunde branden begränsas. Utan er och otroligt tillmötesgående leverantörer/entreprenörer kunde driftstoppet begränsas till ett par månader. Ett stort tack till er alla!

Vi är igång med oförändrad avverkningskapacitet och är köpare till samtliga sortiment till priser som är på en historiskt sett hög nivå. Ta kontakt mer er inköpare för att planera kommande avverkningar samt apteringsinstruktioner för er som hugger i egen regi. Glöm ej att kontrollera era Gudrunhyggen så de röjs ordentligt för att få fart på tillväxten och ge plantorna rätt förutsättningar.

I Vaggeryd på vår massaindustri produceras det pappersmassa i världsklass. Vi har just nu en väldigt bra konjunktur som sammanfaller med att vi slår produktionsrekord. Investeringen i den nybyggda fastbränsleanläggningen har slagit väl ut, bättre än vi förväntade oss.

Vi inom ATA gruppen ser mycket positivt på framtiden och vill tillönska alla våra leverantörer, anställda, kunder, övriga vänner och bekanta en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Kontakta en av våra skogsinköpare!